Ri er førende på revision og rådgivning af fonde og foreninger i Danmark og afholder netværksmøder i markedet, målrettet fagforbund og faglige organisationer.

Netværkets faglige indhold og struktur skræddersyes af medlemmerne i fællesskab, og der debatteres konkrete problemstillinger vedrørende bl.a. nuværende og kommende lovgivning samt deles viden i gruppen om bl.a. økonomisystemer og it-anvendelse.

Deltagelse i netværk er gratis.

Netværksmøde d. 25. oktober 2017 i F-NET

I F-NET - Fagforbund og faglige organisationer - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs-, økonomi- og skatteområdet.

Dagsorden

  • Introduktion Serviceforbundet
  • Siden sidste netværksmøde, skat, moms og afgifter
  • Reelle ejere
  • LEI
  • Debatemne - netværkets betydning
  • Debatemne - forsikring mod it-kriminalitet
  • Konklusioner fra spørgeskemaundersøgelse om forsikring mod it-kriminalitet og fra rapport om økonomisystemer
  • Afrunding, emner, datoer.

Ri reviderer og rådgiver nogle af landets største fagforbund. Vores specialisters erfaringer stilles til rådighed for F-NET, således at F-NET altid er opdateret med udviklingen.

Netværket henvender sig primært til administrations-, økonomi- og regnskabschefer samt controllere i landets fagforbund eller faglige organisationer og har til formål at skabe grundlag for vidensdeling og relationer til ligestillede i andre fagforbund og faglige organisationer.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.


Kontakt Brian, hvis du vil vide mere.