Delvis kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger

Med finanslovsforslaget for 2018 lægger regeringen op til at nedlægge den nuværende købsmomskompensationsordning. Ordningen blev etableret i 2007 og var tiltænkt at skulle kompensere almennyttige foreninger den købsmoms, som de ikke havde fradrag for.

Regeringen har nu set, at kompensationsordningen ikke længere anvendes efter hensigten, hvorfor ordningen nedlægges for indkomståret 2018 og frem.

Tidligere

Tidligere har almennyttige foreninger - godkendt efter ligningslovens § 8 A og § 12, stk. 3 - haft mulighed for at søge kompensation for udgiften til købsmoms med en andel, svarende til deres egenfinansieringsgrad. Egenfinansieringsgraden beregnes som andelen af foreningens ”private indtægter” ud af foreningens samlede indtægter.

Forslag - fremtiden

Ordningen nedlægges fra og med 2018. Regeringen lægger i bemærkningerne til finanslovsforslaget op til, at der oprettes en reserve til støtte af almene foreninger mod ansøgning/bevilling.

Det fremgår ikke af det fremlagte, hvorledes ansøgning skal foregå samt hvorledes den fremtidige støtte skal fordeles.

Så snart der kommer en nærmere klarlæggelse af fremtiden, vil vi melde herom.


Ri Statsaut. Revisorer - CVR 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -