EU’s opdaterede persondataforordning (GDPR)

EU’s opdaterede persondataforordning stiller nye krav til fonde og foreninger. Derfor har vi udviklet et enkelt, brugbart værktøj, som en hjælp til at identificere de områder, der kan give udfordringer.

Vi har bestræbt os på at gøre værktøjet så let anvendeligt og tilgængeligt som muligt, og for at sikre, at alle vores kunder er godt med, har vi valgt at stille redskabet gratis til rådighed.

Vi kan ikke give garantier - hverken i forhold til de kommende regler eller i forhold til om de oplysninger, som I lægger ind i systemet, er korrekte, fuldstændige eller retvisende.

Det er dog vores opfattelse, at værktøjet vil støtte jer i bestræbelserne på at kortlægge de udfordringer, som persondataforordningen giver, og (næsten) uanset hvordan de kommende regler udformes, vil det arbejde, som er lagt i værktøjet, kunne danne grundlag for den videre regelopfyldelse, enten i den form det foreligger eller ved tilføjelse af supplerende oplysninger.

Vores hensigt med at stille værktøjet til rådighed for jer er at give jer mulighed for at opfylde lovkravene uden at blive tynget af overdrevne omkostninger til systemer.

Vi håber, at I vil tage godt imod det.

Vejledningen kan hentes her, og selve værktøjet kan rekvireres hos:

Ri Statsaut. Revisorer - CVR 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 -