Folketingets åbning – Hvad kan vi forvente?

Tirsdag d. 3. oktober 2017 begyndte et nyt folketingsår, og det har som sædvanligt båret en masse ideer med sig til nye lovforslag, der forventes vendt i løbet af det næste stykke tid.

Blandt de mest interessante forhold kan vi nævne:

  1. Der foreslås, under visse betingelser, at indføre skattefrihed for selvejende institutioner, der driver daginstitutioner og teatre. Det er også tiltænkt, at selvangivelsespligten for visse institutioner og foreninger samt fonde uden erhvervsmæssig indkomst bliver lempet.
  2. I kølvandet på Højesterets afgørelser vedr. bankers adgang til fradrag for lønomkostninger vedr. nye engagementer vil Folketinget nu se på at sikre virksomheders adgang til fradrag for lønomkostninger til egne ansatte, desuagtet hvad de måtte beskæftige sig med.
  3. Skatteministeren lægger op til et lovforslag, der igen vil gøre det muligt at overdrage virksomheder til fonde med skattemæssig succession (overdrager beskattes ikke).
  4. Det er bl.a. tiltænkt, at der indføres en ny model for indeholdelse af kildeskat i forbindelse med udbytteudlodninger fra børsnoterede selskaber til udenlandske aktionærer. Modellen er tiltænkt at gøre op med behovet for refusion.
  5. Som en del af den nye retssikkerhedspakke foreslås der en tiltrængt modernisering af skattekontrolloven, herunder en helt ny indberetningslov.

Dette er bare et udsnit af de nye tiltag, der er på bedding, og vi forventer, at der kommer til at ske noget på skattefronten det kommende stykke tid. Der er selvfølgelig intet, der er sikkert endnu, men så snart vi står med en vedtaget lov i hånden, vil vi melde noget ud.


Kontakt os

Har du spørgsmål til skatte-, moms- og afgiftsmæssige forhold, er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, så står vi klar med en hjælpende hånd.

Ri Statsaut. Revisorer - CVR 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -