Konsolideringsfradrag 2017 og 2018

Skatteministeriet har netop offentliggjort procentreguleringen for indkomståret 2018.

Fradraget for hensættelser til konsolidering svarer til procentsatsen af foreningsformuen, hvormed reguleringstallet i personskattelovens §20 er ændret i forhold til foregående år.

Konsolideringsfradragsprocenten for indkomståret 2017 er 2,2%, og det er netop også satsen for 2018.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.