{"name":"Katrine Chanthakan Prachit Andersen","image":"https:\/\/www.ri.dk\/application\/files\/avatars\/16.jpg","phone":"+45 3038 2135","email":"cp@ri.dk","profile":"

Katrine oms\u00e6tter komplekse problemstillinger til professionelle l\u00f8sningsforslag for kunder og er velfunderet i erhvervs- og samfunds\u00f8konomi - b\u00e5de teoretisk og metodisk, hvilket g\u00f8r hende i stand til \u00f8konomisk at analysere foreningers udfordringer.<\/p>

Katrine besk\u00e6ftiger sig prim\u00e6rt med fagforbund og a-kasser. Derudover arbejder hun med almene boligorganisationer, sm\u00e5 og mellemstore selskaber samt bogf\u00f8ring.\r\n<\/p>","twitter_link":null,"linkedin_link":null}