{"name":"Gitte Fristed","image":"https:\/\/www.ri.dk\/application\/files\/avatars\/22.jpg","phone":"+45 3038 2191 ","email":"gf@ri.dk","profile":"

Gitte har 34 års erfaring som sekretær på et revisionskontor, heraf 18 år hos Ri.
\r\nGittes primære arbejdsområder er diverse skrivearbejde, her i blandt skrivning\/korrektur af regnskaber, breve m.m.<\/p>\r\n","twitter_link":null,"linkedin_link":null}