{"name":"Lars Rasmussen","image":"https:\/\/www.ri.dk\/application\/files\/avatars\/42.jpg","phone":"+45 3038 2108","email":"lr@ri.dk","profile":"

Lars er partner i Ri og er den foretrukne samarbejdspartner for\r\nlandets andels- og almene boligforeninger.\r\n<\/p>

Lars har specialiseret sig i \u00f8konomisk r\u00e5dgivning til\r\nn\u00f8dlidende andelsboligforeninger, og han deltager aktivt som FSR\u2019s repr\u00e6sentant\r\ni Erhvervsstyrelsens arbejdsudvalg for vejledning og modelregnskab for\r\nandelsboligforeninger.\r\n<\/p>

Med mere end 30 \u00e5rs revisionserfaring fra b\u00e5de store og sm\u00e5\r\nrevisionsvirksomheder, herunder Grant Thornton, KPMG og Ernst & Young, har\r\nLars stor erfaring med revision af NGO\u2019er, offentlige virksomheder,\r\nfagforeninger og andre selskaber, fonde og foreninger.\r\n<\/p>


<\/p>","twitter_link":null,"linkedin_link":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/lars-rasmussen-b270aa50\/"}