{"name":"Ole Hyldig","image":"https:\/\/www.ri.dk\/application\/files\/avatars\/48.jpg","phone":"+45 3038 2173","email":"oh@ri.dk","profile":"

Gennem mere end 40 \u00e5r har Ole arbejdet med revision og r\u00e5dgivning af fonde og foreninger med speciale i faglige\r\norganisationer, a-kasser samt offentligt st\u00f8ttede virksomheder. Derfor har han omfattende kendskab til de vilk\u00e5r, der g\u00e6lder, n\u00e5r man ikke er en privat virksomhed.\r\n
\t
Ole er uddannet HD i regnskabsv\u00e6sen og registreret revisor,\r\nog hans mange \u00e5rs erfaring med bestyrelsesarbejde g\u00f8r, at han ogs\u00e5\r\nhar et stort indblik i foreningers administrative forhold.\r\n<\/p>","twitter_link":null,"linkedin_link":null}