{"name":"Tem Vester Schnell Christiansen","image":"https:\/\/www.ri.dk\/application\/files\/avatars\/55.jpg","phone":"+45 3038 2197","email":"tvc@ri.dk","profile":"

Siden 2006 har Tem været en del af specialafdelingen i Ri for it-revision. Hans arbejde i afdelingen omfatter revision af generelle it-kontroller, samt revision og rådgivning af særlige forhold relateret til kundernes it-anvendelse.<\/p>\r\n\r\n

Tem underviser såvel internt i Ri som eksternt både for kunder og i FSR – danske revisorer, og har siden 19. maj 2011 siddet i bestyrelsen for FSR. Inden da sad han i bestyrelsen hos REVIFORA og KSR.<\/p>\r\n","twitter_link":null,"linkedin_link":"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/tem-vester-schnell-christiansen-7b088a2\/"}