{"name":"Tina Rasmussen","image":"https:\/\/www.ri.dk\/application\/files\/avatars\/58.jpg","phone":"+45 3038 2199","email":"tg@ri.dk","profile":"

Tina har læst HA, 1. år på CBS og taget merkonomkurser inden for revision som blev afsluttet i 1989 og har siden 1983 arbejdet i revisionsbranchen.<\/p>\r\n\r\n

Som specialist i revision af Danida-rammeregnskaber, samt øvrige projektregnskaber fra forskellige myndigheder og ministerier, er Tina ekspert på området. Tillige beskæftiger sig med revision af EU-projekter med forskelligartede krav samt revision af forbund.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n","twitter_link":null,"linkedin_link":null}