{"name":"Henrik Thomsen","image":"https:\/\/www.ri.dk\/application\/files\/avatars\/95.jpg","phone":"+45 3038 2111","email":"ht@ri.dk","profile":"

Henrik er revisortrainee og har en uddannelsesbaggrund som financial controller. Dette giver Henrik kompetencer til at kunne vurdere og løse problemstillinger med metoder inden for både økonomistyring, regnskab, revision samt controlling. <\/p>\r\n\r\n


\r\nUdover Henriks uddannelse er han påbegyndt FSR’s revisorelevuddannelse.<\/p>\r\n\r\n

 <\/p>\r\n","twitter_link":"","linkedin_link":""}