{"name":"Kristian Gjelstrup Jakobsen","image":"https:\/\/www.ri.dk\/application\/files\/avatars\/97.jpg","phone":"+45 30382132","email":"kgj@ri.dk","profile":"

Kristian indgår i forskellige revisionsteams i forbindelse med revisionen af faglige foreninger, erhvervsdrivende selskaber og fonde.<\/p>\r\n\r\n


\r\nSom HD(R) i regnskab og økonomistyring har Kristian et godt indblik i regnskabsvæsen og har gennem mange år arbejdet med både nystartede og etablerede virksomheder.
\r\n <\/p>\r\n","twitter_link":"","linkedin_link":""}