28-10-2016

 

Arbejdsgiverbetalt parkering og skattefri befordringsgodtgørelse

SKAT har ved netop udsendt udkast til styresignal trukket i land med beskatning af arbejdsgiverbetalt parkering i forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse.

SKAT har her ændret deres opfattelse, der blev lagt til grund i Den juridiske vejledning 2016-1 om, at arbejdsgiverbetalt parkering i forbindelse med udførelsen af arbejdet er skattepligtig, såfremt medarbejderen også modtager skattefri befordringsgodtgørelse. Udgifter til parkering var efter SKATs opfattelse allerede indeholdt i beregningen af skattefri befordringsgodtgørelse, hvorfor arbejdsgiverbetalt parkering ved siden af skattefri befordringsgodtgørelse ville medføre beskatning hos medarbejderen.

Via FSR har vi over for SKAT henledt opmærksomheden på lovbemærkningerne ved den i 1997 ændrede beskatning af arbejdsgiverbetalt parkering ved arbejdsstedet, som blev gjort skattefrit. Dette har nu båret frugt, så SKAT accepterer, at skattefriheden også omfatter refunderede parkeringsafgifter i forbindelse med udbetaling af skattefri befordringsgodtgørelse til medarbejderen.

Lønmodtagere og medlemmer af eller medhjælpere for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd og lignende, der er blevet beskattet af dækkede parkeringsudgifter af arbejdsgivere mv., kan anmode SKAT om at få genoptaget deres skatteansættelse. Vi står til rådighed, hvis der måtte være spørgsmål hertil.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -