17-11-2016

 

Faglige organisationer

Skatterådet bekræfter at faglige foreninger/organisationer ikke skal opkræves moms af honorar for undervisning på kurser for medlemmer af foreningen og/eller for undervisning af ansatte i foreningen.

Skatterådet har tidligere på året i et bindende svar fastslået, at en faglig forening ikke driver momspligtig kursusvirksomhed, når foreningen over for sine medlemmer mod kontingent eller mod særskilt vederlag afholder kurser, og disse kurser er omfattet af momsfritagelsen for undervisning.

Der blev i ovennævnte bindende svar ikke taget stilling til, om eksterne foredragsholdere/kursusvirksomheder skulle opkræve moms ved levering af kurser til fagforeningen. Dette er ved bindende svar af 15. november 2013 (endnu ikke offentliggjort) blevet forelagt Skatterådet, der bekræftede, at eksterne foredragsholdere/kursusvirksomheder ikke skal opkræve moms, hvis der er tale om faglig uddannelse af medlemmer og/eller de ansatte.

Konkret var der tale om ét kursus, som en faglig forening vederlagsfrit tilbød sine medlemmer inden for en bestemt branche. Skatterådet lagde vægt på, at den faglige forening jf. det tidligere bindende svar ikke drev egentlig erhvervsmæssig virksomhed, og derfor kunne ikke omfattes af begrebet ”virksomheder og institutioner m.v.”. Endvidere fastslog Skatterådet, at det pågældende kursus kunne betragtes som faglig uddannelse og derfor var omfattet af begrebet ”undervisning”.

Som følge heraf var konklusionen, at der var tale om en momsfritaget leverance fra kursusleverandøren, da køber var en faglig forening, og da der var tale om faglig uddannelse.

I samme sag blev der anmodet om bindende svar vedrørende salg af kurser (faglig uddannelse) til den faglige forening. Nu var deltagerkredsen dog ændret fra medlemmer til ansatte i foreningen. Skatterådet konstaterede også her, at salget til fagforeningen kunne ske uden opkrævning af moms.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -