5-11-2018

 

Selskaber, fonde og foreninger kan senest den 20. november 2018 indbetale frivillig acontoskat for indkomståret 2018, hvis betaling af rentetillæg skal undgås

Der er dog stadig en mulighed for frivillig indbetaling senest den 1. februar 2019, men det koster et rentetillæg. Spørgsmålet om det kan betale sig at indbetale nu, om 2 måneder eller og 1 år, beskrives nedenfor.

Bør der foretages frivillig indbetaling?

Det er en konkret vurdering, om der bør foretages en frivillig indbetaling af acontoskat, da det afhænger af, om den rente, der spares ved en frivillig indbetaling, er større end den rente, der ”mistes” ved en frivillig indbetaling.

Forventes der en restskat, kan det tit være en god idé at foretage en frivillig indbetaling, men det afhænger af eventuel lånerente eller opsparingsrente. Er den mindre end den rente, der skal betales til SKAT, så bør frivillig indbetaling vurderes nøje.

Hvis man ønsker at foretage en frivillig indbetaling, skal man være opmærksom på, at en frivillig indbetaling skal indberettes på TastSelv Erhverv, inden fristen for betaling, ellers vil indbetalingen ikke blive registreret som en frivillig acontoindbetaling af SKAT og så vil beløbet via skattekontoen blive tilbagebetalt.

Husk ikke at indbetale for tidligt (helst max. 3 hverdage før) inden betalingsfristen, da I ellers også kan få beløbet retur igen fra skattekontoen.

Kan restskatten beregnes nu?

Mange selskaber, fonde og foreninger har kalenderår som regnskabsår, hvilket gør det svært allerede nu at afgøre, om årets indkomst udløser en restskat. Mange er derfor nødsaget til at vente med at indbetale til 1. februar 2019.

Restskatten opstår, når den ordinære acontoskat, der opkræves i marts og november, ikke svarer til skatten af årets indkomst.

De ordinære acontoskatter beregnes som 50% af gennemsnittet af de seneste 3 års indkomstskatter. Så selvom indkomsten er uændret år for år, vil der opstå en restskat, medmindre der indbetales en frivillig skat.

Renter ved overskydende skat

Man betaler ikke kun renter til SKAT. Hvis der er indbetalt for meget i ordinære og frivillige indbetalinger af skat i forhold til den endelige skat, får man også en rente af det for meget indbetalte beløb, men for ikke at der spekuleres i at låne SKAT penge – frem for at have pengene stående i banken – offentliggøres restskatteprocenten og godtgørelsesprocenten først omkring den 15. december 2018.

Oversigt over forventede procentsatser med udgangspunkt i 2017-satser

Da procenterne for 2018 endnu ikke kendes, har vi i de efterfølgende beregninger taget udgangspunkt i rentesatserne for 2017:
Restskatteprocent, hvis der ikke indbetales frivillig acontoskat: 3,1%
Rentegodtgørelse på overskydende skat: 0,1%
Dekort ved frivillig indbetaling senest den 20. november 2018: 0,0%

Man skal huske, at hverken restskattetillægget eller rentegodtgørelsen ved overskydende skat indgår i skatteopgørelsen, og derfor ikke direkte kan sammenlignes med den rente, man ellers skal betale eller får i banken.

Nedsættelse af ordinær acontoskat skal ske inden 20. november 2018

Hvis årets indkomst ikke forventes at udløse mere i skat end det som allerede er betalt i ordinær skat i marts 2018, er det muligt inden 20. november 2018 at få nedsat 2. rate af den ordinære acontoskat for november 2018. Det er jer selv, som – via SKATs hjemmeside skat.dk/tastselverhverv – skal indberette nedsættelsesbeløbet.

Oversigt over rentesatser ved frivillig indbetaling af restskat og overskydende skat

Baseret på rentesatserne for 2017 har vi i oversigten beregnet renten p.a. ved en frivillig indbetaling af acontoskat før skat og efter skat:
Betalingstidspunkt:
20. nov. 2018:
Frivillig indbetaling af restskat:
rente p.a. før skat = 4,0%, rente p.a. efter skat = 3,1%
1. februar 2019:
Frivillig indbetaling af restskat:
rente p.a. før skat = 4,0%, rente p.a. efter skat = 3,1%
20. november 2018:
*Overskydende skat ved frivillig indbetaling:
rente p.a. før skat 0,13%, rente p.a. efter skat = 0,1%
*Betaler du renter for at have penge i banken, så kan dette undgås ved at indbetale til SKAT og samtidig opnå en mindre rente, men husk at pengene bindes i 12 måneder.

Forventer selskabet at få en restskat for 2018, og foretages der en frivillig indbetaling af restskatten i november 2018, slipper selskabet for at betale et rentetillæg på 3,1% p.a. efter skat. Før skat bliver det til en rente på ca. 4,0% p.a.

Hvis selskabet har en overskudslikviditet, som giver under 4,0% p.a. i rente før skat, eller er selskabets finansieringsomkostninger under 4,0% p.a., er det en fordel at foretage en frivillig indbetaling. Pengene er dog bundet i 12 måneder hos SKAT, hvis indbetaling sker senest den 20. november 2018, og ca. 9½ måned, hvis indbetaling sker senest den 1. februar 2019.

Hvis selskabet har betalt for meget i skat, opnås der kun en rentegodtgørelse før skat på forventet 0,1% p.a., så det kan derfor normalt ikke anbefales at indbetale et større beløb end den beregnede restskat.

Nedsættelse af ordinær acontoskat skal ske inden 20. november 2018

Hvis den ordinære acontoskat overstiger, hvad selskabet eller de sambeskattede selskaber tilsammen forventer at skulle betale i skat i 2018, kan selskabet inden den 20. november 2018 anmode om, at 2. rate af ordinær acontoskat for november 2018 nedsættes. Dette sker på SKATs hjemmeside: skat.dk/tastselverhverv.

SKAT kan efterfølgende bede om den nødvendige dokumentation for nedsættelsen.


Kontakt John, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -