5-1-2017

 

Godtgørelse af elafgifter 2017

Nedenfor er en oversigt over afgiften på elektricitet, og hvor stor en andel af afgiften, som I som udgangspunkt kan få godtgjort ved almindeligt procesforbrug i 2017.

Har I kun delvis fradragsret (splitmoms) for købsmomsen af elforbruget opgøres godtgørelsesbeløbet med samme procent af nedenstående.

Der gælder specielle regler for forbrug af elektricitet til opvarmning og komfortkøling, ligesom man kan få godtgjort hele elafgiften af elektricitet, der anvendes til elproduktion.

Du skal være opmærksom på, at følgende virksomheder - oplistet i bilag til loven - ikke kan få godtgjort elafgift til procesformål.

  • Advokater
  • Arkitekter
  • Bureauer (bl.a. vagtbureauer, ægteskabsbureauer)
  • Landinspektører
  • Mæglere
  • Reklame
  • Revisorer
  • Rådgivende ingeniører

Tidligere kunne forlystelser, herunder teaterforestillinger og biografforestillinger ikke få godtgjort elafgift til procesformål, da disse var omfattet bilaget til loven. Dette har SKAT pr. 1. januar 2017 ændret, således at denne gruppe ikke længere er omfattet af bilaget, hvorfor disse virksomheder nu også kan få godtgjort elafgift til procesformål.

  2017 2017
  Afgiftssats Heraf godtgøres
Elafgift - proces (pr. kWh) 91 øre 90,6 øre
Elektricitet til opvarmning og komfortkøling (pr. kWh) 91 øre 50,5 øre

 


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -