8-6-2017

 

P/S, K/S og I/S – Selvstændig virksomhed?

Folketinget vedtog den 2. juni 2017 med L194 et indgreb mod anvendelsen af P/S, K/S og I/S.

Tidligere har partneraktionærer, kommanditister eller interessenter, som har været medejer/ansat i en af ovenstående transparente enheder kunne anses som selvstændigt erhvervsdrivende og derved haft adgang til at anvende virksomhedsordningen, blot ved at de ejer en mindre andel af selskabet.

Folketinget og SKAT har nu begrænset muligheder herfor.

Fra 1. januar 2018 vil det ikke længere automatisk være muligt for interessenter, partneraktionærer eller kommanditister at anvende virksomhedsordningen - blot fordi de ejer en mindre andel af P/S’et, K/S’et eller I/S’et.

Det vil fremover bero på en konkret vurdering af, om ejerne af disse selskaber kan anses for selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtagere i relation til virksomhedsordningen.

Ved vurdering af, om der er tale om selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagerforhold, vil SKAT lægge vægt på:

  • Den økonomiske risiko for den enkelte deltager
  • Ejerens indflydelse i virksomheden

Ovenstående vurdering skal også foretages, selvom det er et selskab, som ejer den mindre andel i det transparente selskab, hvorfra deltageren får sin løn eller udbytte. Vurderes det, at der ikke er tale om selvstændig virksomhed, er det den fysiske person, der skal beskattes af vederlaget som lønindkomst, også selvom andelen ejes af selskabet.

Ikrafttræden

Lovændringen træder i kraft for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2018 eller senere. Dette betyder, at lovændring også vil gælde for allerede eksisterende ejerandele, som dog har små 6 måneder til at få tilrettet struktur m.v.


Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte:

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -