6-6-2018

 

Små fonde og skat

I forbindelse med vores gennemgang af fondenes regnskaber for 2017 kan vi konstatere, at ikke alle længere opfylder kapitalkravet på mio. kr. 1 i lov om fonde og visse betingelser, hvilket betyder, at fonden ikke længere er skattepligtig – selvom fondens finansielle indtægter overstiger kr. 25.000 (bundfradraget).

Fonde med en kapital på under mio. kr. 1 beskattes ikke efter reglerne i fondsbeskatningsloven, men efter reglerne i selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6, hvor kun erhvervsmæssige indtægter beskattes.

Fonden skal selv meddele SKAT, at den ikke længere er omfattet af fondsbeskatningsloven, og det sker via grundregistreringer i TastSelv Erhverv. Hvis det ikke kan rettes via dette, kan fonden via sin egen skattemappe skrive til SKAT om, at fondens kapital ikke overstiger mio. kr. 1 og derved rette registreringsforholdet.

Når fonden ikke længere er omfattet af fondsbeskatningsloven og ikke har erhvervsmæssig indkomst til beskatning, er fonden ikke længere selvangivelsespligtig.

Hvis fonden stadig står som omfattet af fondsbeskatningsloven (og kapitalen er under mio. kr. 1) vil jeg foreslå, at fonden tilskriver SKAT som ovenfor nævnt, og at man for 2017 går i skattemappen og udfylder som ”erklæring”, således at man ikke får dagbøder for ikke at have selvangivet.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -