12-3-2018

 

Tjek din årsopgørelse

10 punkter du skal holde øje med på din årsopgørelse fra SKAT

Rigtig mange danskere finder det lige lovligt møjsommeligt at skulle gennemgå deres årsopgørelse fra SKAT, men der kan være mange penge at spare, hvis bare man bruger lidt ekstra tid og energi på det.

Igennem et helt indkomstår kan der ske mange ændringer i ens personlige skatteforhold, eksempelvis hvis man bliver gift, fraskilt, flytter eller skifter ejendommen ud.

Set enkeltvis kan fradragene virke små, men lagt sammen kan de potentielt have en stor indflydelse på bundlinjen. Det er derfor en god ide at sætte lidt tid af til at tjekke, om alt er som det skal være og sikre sig de fradrag, man har ret til.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget (servicefradraget) for 2017 giver fradrag på op til kr. 6.000 pr. person i husstanden for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver adgang til fradrag på op til kr. 12.000 pr. person i husstanden. Der er kun adgang til fradrag for arbejdslønnen, og arbejdet skal stå på SKATs liste over godkendte ydelser.

Som serviceydelser kan bl.a. nævnes rengøring, børnepasning og almindeligt havearbejde. Når SKAT taler om håndværksydelser er der tale om ”grønne” ydelser, såsom isolering, forbedring og installation af ventilations- og energiforsyningssystemer eller tilslutning af bredbånd mv.

For helårsboliger er det et krav, at du boede i boligen, mens arbejdet blev udført.

For fritidsboliger kan fradraget kun anvendes af ejeren og dennes ægtefælle.

Du kan få fradrag i 2017 for arbejde, der er udført i 2017, og som er betalt senest den 28. februar 2018. Husk at gemme din dokumentation for at have betalt for arbejdet.

Børne- og underholdsbidrag

Betaler du børnebidrag, har du ret til fradrag herfor, indtil dit barn fylder 18 år, hvis du er blevet separeret, skilt eller samlivet er ophævet. Du har også ret til fradraget for børnebidrag til børn, du har fået uden for ægteskab, dog under forudsætning af, at barnet ikke bor hos dig. Fradraget udgør kr. 1.180 om måneden i 2017.

Har I fællesforældremyndighed og bor barnet hos jer på skift, bor barnet, hvor det har folkeregisteradresse.

Hvis du betaler ægtefællebidrag (underholdsbidrag) har du ret til fradrag herfor. Omvendt bliver du beskattet, hvis du modtager ægtefællebidrag.

Hvis du betaler gennem kommunen, indberettes dine indbetalinger automatisk til SKAT – ellers skal du selv indberette de betalte beløb.

Befordringsfradrag

Du har ret til befordringsfradrag, hvis afstanden fra din bopæl til din arbejdsplads er mere end 12 km, og dette uanset om du cykler eller kører i bus, bil eller tog.

Fremgår befordringsfradraget af din årsopgørelse, uden at du selv har indtastet det, anbefaler vi, at du tjekker, at det er beregnet ud fra de korrekte oplysninger. SKAT har beregnet fradraget ud fra din arbejdsgivers oplysning om arbejdssted.

Hvis du selv skal angive befordringsfradraget på din årsopgørelse, kan du med fordel anvende SKATs egen beregningsmodel. Husk dog at tjekke, at det er de korrekte adresser, du angiver.

Bor du i en udkantskommune, har du ret til forhøjet befordringsfradrag, som SKAT automatisk beregner.

Dækker din arbejdsgiver din transport til/fra arbejde – ved eksempelvis at betale pendlerkort eller har du fri bil – skal du sikre dig, at der ikke fremgår et befordringsfradrag på din årsopgørelse, da fradraget så skal beskattes som personlig indkomst.

Rejsefradrag

Hvis du arbejdsmæssigt er på rejse i mere end 24 timer med overnatning, har du ret til fradrag for dine udgifter. Fradraget kan enten gives som et fradrag for faktisk dokumenterede udgifter eller som et fradrag efter en standardsats på kr. 209 kr. nat til logi og kr. 487 pr. døgn til fortæring m.v.

Dækker din arbejdsgiver allerede dine rejseudgifter, har du fortsat ret til fradrag for udgifter til småfornødenheder. Fradragssatsen for 2017 til småfornødenheder er kr. 124,50 pr. døgn.

Fradraget for 2017 kan maksimalt udgøre kr. 26.800.

Fradrag for velgørenhed

Giver du gaver til velgørende foreninger eller organisationer, der er godkendt af SKAT, har du ret til fradrag herfor. Fradraget for 2017 kan maksimalt udgøre kr. 15.600.

For at få fradraget er det et krav, at foreningen forinden har indberettet beløbet til SKAT. Hvis du ved gaven/donationen har givet foreningen dit CPR-nr., skulle dette meget gerne ske helt automatisk. Vi anbefaler dog altid, at man tjekker efter på sin årsopgørelse.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten vil som hovedregel altid fremgå automatisk på din årsopgørelse. Er du flyttet i løbet af året eller ejer du mere end en bolig, anbefaler vi alligevel, at du tjekker din årsopgørelse og sikrer dig, at du kun betaler ejendomsværdiskat af den bolig du bor i, og for den periode du bor eller har boet i den.

Ved husskifte skal du ikke betale ejendomsværdiskat for begge boliger i samme tidsrum.

Udlejning og selvstændig virksomhed

Udlejer du din bolig eller driver du selvstændig virksomhed, skal du selv oplyse om et evt. skattemæssigt overskud eller underskud ved aktiviteten.

Har du i årets løb genereret et skattemæssigt overskud vil det betyde, at du skal beskattes heraf. Hvis du i stedet har underskud, vil du kunne fradrage underskuddet i din personlige indkomst. Dette gælder kun, hvis der er tale om reel virksomhed – og ikke kun en hobbyvirksomhed.

Der er mulighed for ved værelsesudlejning og sommerhusudlejning at anvende standardiserede opgørelsesmetoder.

Løn, pension og renter

Løn, pension og renter er som oftest fortrykt på årsopgørelsen. Dermed ikke sagt, at man ikke med fordel kan gennemgå indtastningerne og sikre sig, at alt stemmer. Du bør altid sikre dig, at indskuddet på din ratepension ikke overstiger det fradrag du max kan få. I 2017 udgjorde fradraget kr. 53.500. Overskrides grænsen, bør du kontakte din pensionsrådgiver.

Husk også altid at selvangive renter af privat gæld, da disse ikke automatisk indberettes til SKAT.

Køb og salg af værdipapirer

Bankerne vil som udgangspunkt indberette oplysninger vedrørende køb og salg af danske værdipapirer. Handler du med værdipapirer, er det altid en god idé at tjekke anskaffelsessummerne, da der kan være fejl i disse. Husk altid at tjekke, om udenlandske aktiernes købspris er indberettet i SKATs system. Det kan få stor betydning for fradraget for et senere eventuelt tab.

Udenlandsk aktivitet

Det er dit eget ansvar at oplyse SKAT om eventuelle udenlandske bankkonti og investeringer, herunder ejendomme.

Du skal udarbejde en ”erklæring K”, når du har en udenlandsk bankkonto. Har du udenlandske investeringer, skal du ligeledes udarbejde en ”erklæring V.” SKAT skal oplyses om evt. udenlandske bankkonti og investeringer, da disse er en del af din selvangivelsespligt.

SKAT modtager ikke oplysninger, når du køber en udenlandsk ejendom. Dette skal du selv oplyse om. Det kan gøres via TastSelv, hvor du – under ”oftest tilføjede felter” og ”købt ejendom” – skal klikke på købt udenlandsk ejendom og derefter angive, som et minimum, alle stjernemarkerede oplysninger.

Ri Statsautoriseret Revisionsaktieselskab - CVR-nr. 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -