• "Vi er Danmarks mest kompetente rådgivere og revisorer inden for fonde og foreninger. Det er det, jeg og mine medarbejdere skal bevise hver eneste dag."

    Martin Sørensen, adm. direktør i Ri

  • "Med Ri er man sikker på at have en revisor, der tager fat i en, hvis der er ting, som kan gøres anderledes og bedre."

    - Økonomikoordinator i Finansforbundet Christian Helth Louby

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2018 er offentliggjort

SKAT har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag for 2018. Vi får et lidt højere befordringsfradrag og en højere lidt skattefri kørselsgodtgørelse.

Læs mere her

EU’s opdaterede persondataforordning

EU’s opdaterede persondataforordning stiller nye krav til fonde og foreninger. Derfor har vi udviklet et værktøj som en hjælp til at identificere de områder, der kan give udfordringer. Værktøjet er gratis for alle vores kunder.

Læs mere her

KOM TIL ET UFORPLIGTENDE MØDE

Tag din formand med og få et uforpligtende møde med en af vores specialister om jeres udfordringer

Kontakt os

Status quo om delvis kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger

Vi har i forbindelse med regeringens finanslovsforslag tidligere meldt ud, at regeringen påtænkte at nedlægge den nuværende momskompensationsordning til fordel for en mere begrænset kompensationsordning.

Læs mere her

Nye pjecer

Hent de ajourførte cirkulærer og lovregler om personale- og medlemsgoder her!

Læs mere her

PROAKTIV RÅDGIVNING

Hør hvad økonomikoordinator i Finansforbundet, Christian Helth Louby, har at sige om samarbejdet med en revisor, der selv er opsøgende og har fokus på at hjælpe kunden med at se forbedringsmuligheder, som giver en økonomisk besparelse, der kan mærkes.