• "Vi er Danmarks mest kompetente rådgivere og revisorer inden for fonde og foreninger. Det er det, jeg og mine medarbejdere skal bevise hver eneste dag."

    Martin Sørensen, adm. direktør i Ri

  • "Med Ri er man sikker på at have en revisor, der tager fat i en, hvis der er ting, som kan gøres anderledes og bedre."

    - Økonomikoordinator i Finansforbundet Christian Helth Louby

EU’s opdaterede persondataforordning

EU’s opdaterede persondataforordning stiller nye krav til fonde og foreninger. Derfor har vi udviklet et værktøj som en hjælp til at identificere de områder, der kan give udfordringer. Værktøjet er gratis for alle vores kunder.

Læs mere her

Registrering af reelle ejere

Inden 1. december 2017 skal selskaber, fonde og foreninger registrere oplysninger om deres reelle ejere i Erhvervsstyrelsens it-system. Det er selskabet/organisationens ansvar at identificere sine reelle ejere og registrere oplysninger herom i Erhvervsstyrelsens it-system.

Læs mere her

KOM TIL ET UFORPLIGTENDE MØDE

Tag din formand med og få et uforpligtende møde med en af vores specialister om jeres udfordringer

Kontakt os

Status quo om delvis kompensation af købsmoms for almennyttige foreninger

Vi har i forbindelse med regeringens finanslovsforslag tidligere meldt ud, at regeringen påtænkte at nedlægge den nuværende momskompensationsordning til fordel for en mere begrænset kompensationsordning.

Læs mere her

Folketingets åbning – Hvad kan vi forvente?

Tirsdag d. 3. oktober 2017 begyndte et nyt folketingsår, og det har som sædvanligt båret en masse ideer med sig til nye lovforslag, der forventes vendt i løbet af det næste stykke tid.

Læs mere her

Indbetaling af anden rate af acontoskatten for 2017

Mandag den 20. november 2017 er sidste frist for indbetaling af anden rate af den ordinære acontoskat for 2017. Det er samtidig også en mulighed for indbetaling af den frivillige acontoskat.

Læs mere her

Praksisændring vedr. finansieringsbidrag

ATP har meldt ud, at de ændrer praksis i forbindelse med opkrævning af finansieringsbidrag for bl.a. organisationer med en momsmæssig delregistrering.

Læs mere her

Netværksmøde: F-NET - Det faglige netværk for fagforbund og faglige organisationer

Ri afholder den 3. maj 2018 netværksmødet F-NET fra kl. 12.30 - 16.00. Bliv opdateret med det seneste inden for regnskabs-, økonomi- og skatteområdet. Derudover indeholder netværksmødet debat om anvendelsen af forskellige økonomisystemer.

Læs mere her

PROAKTIV RÅDGIVNING

Hør hvad økonomikoordinator i Finansforbundet, Christian Helth Louby, har at sige om samarbejdet med en revisor, der selv er opsøgende og har fokus på at hjælpe kunden med at se forbedringsmuligheder, som giver en økonomisk besparelse, der kan mærkes.