• "Med Ri er man sikker på at have en revisor, der tager fat i en, hvis der er ting, som kan gøres anderledes og bedre."

    - Økonomikoordinator i Finansforbundet Christian Helth Louby

Lovændring på andelsboligområdet har store konsekvenser for andelshaverne

Ri er eksperter på bolig- og foreningsområdet, og vi vælger derfor – i en artikelserie på i alt 3 artikler – at adressere den nye lovgivning og afledte potentielle konsekvenser for vores kunder og deres medlemmer samt andelsmarkedet generelt.

Læs mere her

Lavere skat på arbejdsindkomst og ekstrafradrag for pensionsindbetalinger

Folketinget har vedtaget lovændringer, som betyder: Ekstra skattefradrag ved indbetaling til pension, nyt jobfradrag, større beskæftigelsesfradrag og nedsættelse af bundskatten.

Læs mere her

KOM TIL ET UFORPLIGTENDE MØDE

Tag din formand med og få et uforpligtende møde med en af vores specialister om jeres udfordringer

Kontakt os

Nye skattelove

Folketinget har vedtaget lovforslag på skatteområdet, som berører personskatteområdet med bl.a. en permanent BoligJobordning, ophævelse af udligningsskatten på pensionsudbetalinger, ophævelse af skatten på arbejdsgiverbetalt telefon og internet samt børneopsparingskonti.

Læs mere her

Små fonde og skat

I forbindelse med vores gennemgang af fondenes regnskaber for 2017 kan vi konstatere, at ikke alle længere opfylder kapitalkravet på mio. kr. 1 i lov om fonde og visse betingelser, hvilket betyder, at fonden ikke længere er skattepligtig – selvom fondens finansielle indtægter overstiger kr. 25.000 (bundfradraget).

Læs mere her

PROAKTIV RÅDGIVNING

Hør hvad økonomikoordinator i Finansforbundet, Christian Helth Louby, har at sige om samarbejdet med en revisor, der selv er opsøgende og har fokus på at hjælpe kunden med at se forbedringsmuligheder, som giver en økonomisk besparelse, der kan mærkes.

Ri Statsaut. Revisorer - CVR 53 37 19 14 - Skagensgade 1 - DK-2630 Taastrup - kbh@ri.dk - +45 43 50 50 50 - Privatlivspolitik -