15. maj 2018: A-NET netværksmøde i København

Det faglige netværk for a-kasser

Netværksmøde i A-NET

Ri er førende på revision og rådgivning af fonde og foreninger i Danmark og afholder netværksmøder i markedet, målrettet a-kasser.

Netværkets faglige indhold og struktur skræddersyes af medlemmerne i fællesskab, og der debatteres konkrete problemstillinger vedrørende bl.a. nuværende og kommende lovgivning samt deles viden i gruppen om bl.a. administration af statens udbetaling af ydelser gennem a-kasserne, økonomisystemer og it-anvendelse.

Deltagelse i netværk er gratis.

Netværksmøde tirsdag d. 15. maj 2018 kl. 14.00 - 16.00.

I A-NET – Netværk for a-kasser - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for refusion fra Staten, regnskabs- og økonomiområdet i øvrigt.

Ri reviderer og rådgiver nogle af landets største a-kasser. Vores specialisters erfaringer stilles til rådighed for A-NET, således at A-NET altid er opdateret med udviklingen.

Netværket henvender sig primært til administrations-, økonomi- og regnskabschefer samt controllere i landets a-kasser og har til formål at skabe grundlag for vidensdeling og relationer til ligestillede i andre a-kasser.

Dagsorden

  • Opfølgning på afstemning og registrering af kontrolreguleringer
  • Drøftelse i netværket om rettelser af udbetalinger frem til den 15.2 i efterfølgende år
  • Drøftelse i netværket om udbetalingsperioder og Udbetaling Danmark.

Husk tilmelding - senest 14. maj 2018 kl. 14.00.

Vi ser frem til at byde dig velkommen.

Kontakt Tine eller Charlotte, hvis du vil vide mere.


Frist for tilmelding til dette event er overskredet.

Kontakt os på mail [email protected] for eventuel sen tilmelding

Se kommende begivenheder her

Hent kalenderfil (virker til de fleste programmer)

Tilføj til Google Kalender

Kontakt