25-01-2024

Undgå bøder fra Datatilsynet

Ri vil gerne dele Datatilsynets fokusområder for 2024.

Datatilsynet vil intensivere deres tilsynsaktiviteter på nedenstående områder, som berører Ri's kunder. Fokusområderne er:

Brug af Kunstig Intelligens (AI) og Automatisering:

 • Fokus på anvendelse af kunstig intelligens, herunder generativ AI og automatiseringsløsninger, som Robotic Process Automation (RPA).

Overvågning af ansatte:

 • Undersøgelse af omfanget og karakteren af overvågning af ansatte. 

Den registreredes ret til indsigt:

 • Tilsyn med håndtering af anmodninger om indsigt fra de registrerede.

Boligforeninger:

 • Fokus på håndtering og overholdelse af de registreredes rettigheder hos boligadministrationsselskaber og boligselskabers egen administration.
 • Tilsyn med boligforeningers brug af tv-overvågning.

Privatskoler: 

 • Tilsyn med privatskolers persondatabehandling med særlig fokus på hjemmel samt indsigts- og sletteanmodninger. 

Online og fysisk indkøb:

 • Fokus på at sikre, at behandling af personoplysninger i forbindelse med online og fysisk indkøb overholder databeskyttelsesreglerne.

Rettighedsstyring og forebyggelse af misbrug af adgang til personoplysninger:

 • Tilsyn med at etablere et passende sikkerhedsniveau med ekstra fokus på adgangsrettigheder.

Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer:

 • Tilsyn med danske myndigheders behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer.
   

Læs nærmere om de enkelte emner på: https://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/generelt-om-tilsyn/saerlige-fokusomraader-for-datatilsynets-tilsynsaktiviteter-i-2024


Vi opfordrer vores kunder til at være opmærksomme på disse områder og sikre, at jeres processer og systemer er i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler.  

Ri er altid klar til at bistå dig med eventuelle spørgsmål eller behov for at opnå compliance eller andre revisionsydelser.

Kontakt