10-01-2024

Skattestyrelsen bekræfter i et spritnyt offentliggjort bindende svar, at der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse med høj sats til fagforeningens tillidsvalgte

Skattestyrelsen har langt om længe bekræftet Ri’s opfattelse af reglerne om udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse til tillidsvalgte personer i faglige organisationer. Dette kan ske til høj sats, når disse udfører arbejde for enten en lokalafdeling eller for hovedforbundet. 

Faglige organisationer kan dermed udbetale skattefri kørselsgodtgørelse med høj sats til tillidsvalgte personer uden skattemæssige konsekvenser for disse.

Høj eller lav sats?

Spørgsmålet om udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse med høj eller lav sats opstod principielt tilbage i 1996, da bestemmelserne om erhvervsmæssig befordring blev samlet i ligningslovens § 9 B. Før samlingen i 1996, var tillidsvalgte personer direkte omfattet af den dagældende bestemmelse som ”særlig kreds af erhvervsgrupper”.

Bestemmelsen omkring den ”særlige kreds af erhvervsgrupper” blev dog fjernet i forbindelse med samlingen. Formålet med 1996-lovforslaget var netop at samle bestemmelserne om erhvervsmæssig befordring. Der var altså ikke tiltænkt en materiel ændring af indholdet.

Stadigvæk; lige siden 1996-lovforslaget trådte i kraft, har der været usikkerhed på området, da fjernelsen af den ”særlige kreds af erhvervsgrupper” aldrig blev kommenteret.

Ri har i forbindelse med kontrolsager hos faglige organisationer løbende været i dialog med Skattestyrelsen om praksis for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse med høj sats til tillidsvalgte personer, når disse udfører arbejde for lokalafdelingen eller hovedforbundet.

Skattestyrelsen har i denne forbindelse udtrykt skepsis over for den praksis, som de faglige organisationer fulgte, men vi fik ved flere lejligheder styrelsen til at tilkendegive, at der ikke fremgik en materiel ændring af bestemmelsens indhold, hvorfor de faglige organisationers praksis på området måtte accepteres.

Vi oplever dog fortsat – qua vores arbejde som revisorer og rådgivere – megen usikkerhed på området, og vi ser også mange forskellige løsningsmodeller, der netop bunder i denne usikkerhed. Som følge af denne usikkerhed valgte vi at få afklaret forholdet endeligt med Skattestyrelsen, og afklaringen er et udtryk for Ri’s mangeårige opfattelse:

Faglige organisationer kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse med den høje sats, når de tillidsvalgte personer udfører arbejde mv. for organisationen.

A- eller B-indkomst?

Foruden den endelige afklaring på spørgsmålene omkring skattefri kørselsgodtgørelse, blev der også spurgt ind til den skattemæssige behandling af den ”tabte arbejdsfortjeneste”, som hovedforbundet eller lokalafdelingen udbetaler til den tillidsvalgte, når denne arbejder mv. for forbundet eller afdelingen.

Igen har vi set flere forskellige måder at behandle udbetaling af ”tabt arbejdsfortjeneste” på, til den tillidsvalgte, fx som AM-bidragspligtig A-indkomst eller B-indkomst med AM-bidrag.

Skattestyrelsen understreger nu, at der i styrelsens optik er tale om AM-bidragsfri B-indkomst, når en faglig organisation udbetaler ”tabt arbejdsfortjeneste” direkte til de tillidsvalgte personer, når disse repræsenterer den faglige organisation.

Begrundelsen for, at der i Skattestyrelsens optik er tale om AM-bidragsfri B-indkomst er, at der ikke er tale om egentlig ”tabt arbejdsfortjeneste”. Der er i stedet tale om udbetaling af en kompensation til den tillidsvalgte, som friholdelse for udgifter, som den tillidsvalgte har som følge af indsatsen for den faglige organisation.

Sammenfatning

Af det bindende svar kan vi derfor læse følgende:

Faglige organisationer kan udbetale skattefri kørselsgodtgørelse med den høje sats til organisationens tillidsvalgte personer, når disse repræsenterer den faglige organisation.

Udbetaling af ”tabt arbejdsfortjeneste” til den tillidsvalgte anses for at være en kompensation tiltænkt som en friholdelse for de udgifter, som den tillidsvalgte måtte have i forbindelse med udførelsen af hvervet som tillidsvalgt på vegne af den faglige organisation. Kompensation skal dermed ikke anses for at træde i stedet for almindelig løn, hvorfor der er tale om AM-bidragsfri B-indkomst.


Hvis du eller en i din organisation har spørgsmål til det nye offentliggjorte bindende svar fra Skatterådet, eller hvis I generelt måtte have spørgsmål til skatte-, moms- eller afgiftsmæssige forhold, så kontakt en af vores rådgivere eller skriv direkte til skatteafdelingen på: [email protected].

Kontakt