30-11-2023

 

Hvilke udgifter kan virksomheden trække fra til årets julefrokost?

Sæsonens julefrokoster er en kærkommen lejlighed til at holde en god firmafest og takke medarbejderne for deres indsats gennem året. Men hvordan undgår man som virksomhed, at julefrokosten giver skatte- og momsmæssige tømmermænd?

Lovgivningen er indviklet og sjældent helt logisk, og der kan være forskel på retten til fradrag mellem skat og moms, alt efter, hvor julefrokosten bliver afholdt og hvem, der deltager.
 

Julefrokost i virksomhedens lokaler

Hvis julefrokosten afholdes i virksomhedens lokaler, vil der som udgangspunkt være tale om et personalearrangement med adgang til fuldt skattemæssigt fradrag. Modsat forholder det sig omkring momsen, hvor der ikke vil være adgang til momsfradrag. Der kan også være adgang til skattefradrag for udgiften, hvis medarbejdernes ægtefæller deltager, mens der fortsat ikke vil være adgang til momsfradrag.

Deltager forretningsforbindelser i julefrokosten i virksomhedens egne lokaler, vil der alene være adgang til ¼ skattefradrag som repræsentationsudgifter, mens der momsmæssigt fortsat ikke vil være adgang til momsfradrag. Virksomheden skal være opmærksom på de særlige dokumentationskrav vedrørende repræsentationsudgifter fsva. deltagerkreds og anledning til sammenkomsten.

Øvrige udgifter i forbindelse med julefrokost i virksomhedens lokaler

Har virksomheden behov for at leje udstyr, fx borde, stole eller service i forbindelse med afholdelse af julefrokosten i egne lokaler, vil der være adgang til fuldt skattemæssigt fradrag og fuldt momsmæssigt fradrag for disse særskilte udgifter.

Julefrokost ”ude i byen”- restaurantionsbesøg

Hvis julefrokosten afholdes ”ude i byen” vil der fortsat være adgang til fuldt skattemæssigt fradrag som en personaleudgift, mens der vil være adgang til ¼ momsfradrag som restaurationsydelser, når det er virksomhedens ansatte og deres ægtefæller, der deltager.

Hvis der foruden de ansatte også deltager forretningsforbindelser, vil der alene være adgang til momsfradrag med ¼ af momsbeløbet. Skattemæssigt vil der ligeledes kun kunne opnås fradrag med ¼ af beløbet, som en repræsentationsudgift. Vær også hér opmærksom på de skærpede dokumentationskrav, der gælder for repræsentationsudgifter.

Øvrige udgifter i forbindelse med julefrokost ”ude i byen”

Hvis virksomheden arrangerer bustransport til restauranten, vil momsen hertil kunne fratrækkes fuldt ud, forudsat der er opkrævet moms på regningen. Almindelig personbefordring, fx taxakørsel er momsfritaget, og der vil ikke være moms at fradrage for en eventuel udgift til transport med taxa. Skattemæssigt vil der være tale om en udgift, der kan fratrækkes fuldt ud. 

Tilbydes overnatning efter julefrokost, vil moms til dette kunne fratrækkes fuldt ud, mens morgenmad derimod kun kan fratrækkes med ¼ af momsbeløbet. Hvis regningen for overnatning og morgenmad ikke er udspecificeret, vil der være risiko for, at ingen af delene kan fratrækkes momsmæssigt. Skattemæssigt vil der ikke gælde begrænsninger, hvorfor den samlede udgift kan fradrages fuldt ud.

Underholdning i form af kunstnere eller komikere kan alene fratrækkes skattemæssigt, men ikke momsmæssigt.

Generelt om deltagelse af private bekendte

Deltagelse af private bekendte vil hverken skatte- eller momsmæssigt være fradragsberettiget, uanset om julefrokosten afholdes i egne lokaler eller ”ude i byen”. Som hovedaktionær skal man være opmærksom på, at deltagelsen af private bekendte kan medføre beskatning for ejeren for afholdelse af private udgifter.

Beskatning af medarbejdere

Som udgangspunkt beskattes medarbejdere af personalegoder. Deltagelse i en julefrokost, hvor arbejdsgiveren helt eller delvist afholder udgifterne, beskattes dog ikke, når arrangementet er af et rimeligt omfang og varighed.


Spørgsmål

Har du behov for at vende den skatte- og momsmæssige behandling af personalearrangementer, øvrige møder og arrangementer eller har du spørgsmål til udgifter generelt, er du naturligvis velkommen til at henvende dig til din revisor eller en af vores skatterådgivere.

Kontakt