16-01-2024

 

Husk justering af grundlag for beskatning af fri firmabil og fri telefon for 2024

Er du arbejdsgiver, skal du være særligt opmærksom på at få justeret procent- og beløbssatserne med virkning fra den. 1. januar 2024 

 

Fri bil / firmabil

Som led i den politiske aftale om flere grønne biler på vejene tilbage fra 2020, bliver procentsatserne for beregning af fri bil årligt ændret med virkning fra 1. januar hvert år. Satserne bliver efter den oprindelige politiske aftale justeret for sidste gang i 2025.

Derfor skal arbejdsgiver allerede her fra januar 2024 være opmærksom på at få ændret procentsatserne, således beskatningsgrundlaget og skattetrækket sker korrekt:
 

Skematisk overblik     2023 2024
Bilens værdi op til 300.000 kr. medregnes med      23,50 % 23,00 %
Bilens værdi over 300.000 kr. medregnes med 21,50 % 22,00 %
Miljøtillægget medregnes med     450,00 %  600,00 %

 

Foruden justeringerne af procenterne ovenfor, skal arbejdsgiver også være opmærksom på, at vægtafgiften og de grønne ejerafgifter tillige har fået et hak opad pr. 1. januar 2023 – og som også skal påvirke beregningen af fri bil fra 1. januar 2024. Husk herudover, at afgiften skal medregnes i beregningen med 600 %. 

Er du i tvivl om satserne for vægtafgifterne og de grønne ejerafgifter m.v. for 2023 og 2024, kan disse findes på Skatteministeriets hjemmeside.

Justeringerne af satserne ovenfor skal motivere flere til at vælge mere grønne firmabiler. Samlet set – i kroner og øre – vil justering i beregningsreglerne få relativt begrænset effekt på medarbejdernes skattebetaling.


Fri telefon

Satsen for værdien af fri telefon er også blevet justeret med virkning fra 1. januar 2024.  
 
Derfor skal arbejdsgiver allerede her fra januar 2024 være opmærksom på at få ændret beløbssatserne således:
 

Skematisk overblik 2023 2024
Værdi af fri telefon, årligt 3.100,00 kr. 3.200,00 kr.
Værdi af fri telefon, pr. måned 258,33 kr. 266,66 kr.

Man skal som medarbejder betale skat af værdien på 3.200 kr. årligt i 2024 (3.100 kr. i 2023), hvis arbejdsgiver betaler for telefon, og den må bruges privat. Det samme gælder, hvis arbejdsgiver betaler for internetforbindelse, og medarbejderen ikke har adgang til arbejdsgivers netværk. Har man både fri telefon og fri internetforbindelse, skal man stadig betale skat af samlet 3.200 kr. i 2024 (3.100 kr. i 2023).

Arbejdsgiver trækker A-skat og AM-bidrag af de 3.200 kr. i 2024 ud af lønnen. Medarbejderen skal ikke selv oplyse noget til Skattestyrelsen.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om skat, moms og afgifter m.v. i forbindelse med personalegoder eller biler/varebiler, er du velkommen til at kontakte os.
 

Kontakt