18-08-2022

 

Konsolideringsfradrag for indkomståret 2022 (faglige organisationer)

Reduktion i fradragssatsen er et yderligere pres på pengepungen.

Skatteministeriets offentliggørelse af procentreguleringen for indkomståret 2022 varsler store ændringer i de faglige organisationers fradragsmuligheder.

Som mange økonomiansvarlige i de faglige organisationer er bekendt med, har foreninger af denne type mulighed for at fradrage en procentdel af foreningsformuen primo indkomståret i foreningens skattepligtige indkomst. Læs mere nedenfor.

Konsolideringsfradraget

Fradrag for hensættelser til konsolidering af foreningsformuen fastsættes efter reguleringstallet i personskattelovens § 20.

For indkomståret 2021 havde de faglige organisationer mulighed for at fradrage, hvad der svarede til 2,30 % af foreningsformuen efter skattemæssige reguleringer. Skatteministeriet har nu besluttet, at denne procentsats nedsættes til 1,20 % af foreningens formue for indkomståret 2022, hvilket må anses for en kraftig reducering i de faglige organisationers fradragsmuligheder.

Hvor foreningsformuen primo 2021 skulle udgøre over ca. mio.kr. 8,7 for at overstige bundfradraget i øvrig nettoindkomst (kr. 200.000), skal formuen nu være væsentlig højere. Nedsættelsen medfører, at foreningsformuen primo 2022 i stedet skal udgøre over ca. mio.kr. 16,7.

Skatteministeriet har ikke begrundet nedsættelsen, og det er i skrivende stund endnu uafklaret, om vi kan forvente en lignende fradragssats for 2023 og fremefter.

Konsekvenser

Reduktionen i fradragssatsen kan og vil formentligt medføre store fald i de faglige organisationers konsolideringsfradrag og kan i sidste ende medføre, at en lang række foreninger, der tidligere ikke har haft skat til betaling, nu vil få det.

Vi kender fortsat ikke aktiemarkedernes udvikling for 3. og 4. kvartal 2022, hvorfor vi pt. ikke kan sige noget videre om, hvad vi kan forvente af påvirkninger vedrørende den øvrige nettoindkomst.

Har jeres faglige organisation behov for at få vendt de mulige økonomiske konsekvenser ved nedsættelse af fradragsprocenten på konsolideringsfradraget, eller om jeres organisationen bør overveje frivillig indbetaling af acontoskat i enten november 2022 eller februar 2023, står vi naturligvis til rådighed med gode råd og vejledning.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om konsolideringsgrundlaget og konsolideringsfradraget m.v., er du velkommen til at kontakte os.  

 

Kontakt