7. maj 2019: A-NET netværksmøde i København

I A-NET – Netværk for a-kasser - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for refusion fra Staten, regnskabs- og økonomiområdet i øvrigt.

Netværksmøde tirsdag d. 7. maj 2019


I A-NET – Netværk for a-kasser - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for refusion fra Staten, regnskabs- og økonomiområdet i øvrigt.

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen til dagens netværksmøde med denne dagsorden:

  • Hvad er der sket siden sidst?
  • Den ny fordringshaverportal, opfølgning på sidste gang og status, hvad har kasserne gjort imellem EFI lukning og det ny systems åbning
  • Drøftelser om årsregnskabet, erfaringer
  • Opfølgning på STAR skrivelse om krav til retningslinjer, forretningsgange og politikker
  • Forretningsgangsbeskrivelser generelt, også i økonomiafdelingerne
  • Den ny forretningsgang vedr. regulering ATP tidligere kvartaler

I er som altid meget velkomne til at byde ind med emner på mail til Charlotte Halling Gebuhr [email protected] 
 

Deltagelse i Ri's netværksmøder er gratis.
 

Vi glæder os til at se jer alle!


Frist for tilmelding til dette event er overskredet.

Kontakt os på mail [email protected] for eventuel sen tilmelding

Se kommende begivenheder her

Hent kalenderfil (virker til de fleste programmer)

Tilføj til Google Kalender

Se læringsmateriale
Kontakt