14-03-2022

 

Skattemæssigt fradrag for f.eks. bidrag til almene formål

 

Mange fonde og foreninger er ved at lægge sidste hånd på skatteopgørelsen for 2021, og mange konstaterer, at der for året 2021 skal betales skat. I den forbindelse skal man være opmærksom på, at fonde og foreninger har mulighed for skattemæssigt i 2021 at opnå fradrag for f.eks. bidrag til almene formål (f.eks. Ukraine), betalt i 2022.

 


Vi står til rådighed for spørgsmål til ovennævnte mulighed samt den praktiske gennemførelse heraf.

Kontakt