11-02-2022

Datatilsynet har meldt særlige tilsynsområder ud for 2022.

Hvis din organisation har brug for sparring, da kan Ri bidrage med erfaring.

Tjek hvilke områder, der drejer sig om.

 

Kontakt