14-11-2023

Frivillig indbetaling af acontoskat 2023 – 2. rate

Selskaber, fonde og foreninger kan vælge frivilligt at indbetale acontoskat, hvis den ordinære acontoskat er sat for lavt.

Den 2. rate af frivillig acontoskat skal indbetales senest den 20. november 2023.

Vælger man fx efterfølgende at indbetale yderligere frivillig acontoskat senest den 1. februar 2024 – den såkaldte 3. rate – pålægges der et forventet rentetillæg på 0,9 % ved indbetaling i perioden 21. november – 1. februar 2024.

Restskattetillægget og rentetillægget er endnu ikke offentliggjort, og vi tager derfor udgangspunkt i 2022-satserne. Vi ser dog ind i et stigende renteniveau og forventer derfor højere satser end sidste år.

Rentetillægget kan ikke fratrækkes i skatteopgørelsen.

Hvornår kan det betale sig?

Det er en konkret vurdering, om det kan betale sig at indbetale frivillig acontoskat eller ej. Når det skal vurderes, hvorvidt det kan være en fordel at indbetale frivillig indbetaling, skal man bl.a. se på:

•    Forventes en højere indkomstskat end den af Skattestyrelsen beregnede ordinære acontoskatterate?
•    Opnås en forrentning på mindre end fx 5,6 % p.a. på likvide indeståender?
•    Kan der opnås en kreditfacilitet, som forrentes med mindre end fx 5,6 % p.a.?
•    Betales der negative renter af likvide indeståender?
•    Er der en nødvendig likviditet til rådighed?

Sådan indbetales frivillig acontoskat

Indbetaling af frivillig acontoskat sker via TastSelv/Erhverv. Der skal først oprettes en frivillig indbetalingsregistrering, ellers bliver indbetalingen returneret til skattekontoen.

-    Log på TastSelv/Erhverv
-    Klik på ”Skat” i menuen
-    Klik på ”Selskabsskat i menuen i venstre bjælke
-    Vælg ”Acontoskat” fra drop-down menuen
-    Klik på ”Indberet/ændre” ud for den rate, du ønsker at ændre
-    Indtast det beløb, du ønsker at indbetale
-    Betal over skattekontoen ved brug af betalingslinjen, der findes under ”Acontoskat”.

Husk at indberette ændringerne, før du indbetaler acontoskatten, da indbetalingerne ellers vil blive returneret.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om frivillig acontoskat for selskaber, fonde og foreninger m.fl., eller har du andre skatte-, moms- og afgiftsmæssige spørgsmål m.v., er du er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt