27-09-2022 (opdateret 05-10-2022) 

 

Fristen for indberetning af slutafregning på kompensationsordningerne er ændret til den 30. november 2022

Alle virksomheder har som følge af udmeldingen fra Erhvervsstyrelsen nu frem til den 30. november 2022 til at indberette slutafregningerne hos Erhvervsstyrelsen

Det omfatter de tre COVID-19-kompensationsordninger:

  • Faste omkostninger 
  • Lønkompensation
  • Kompensation for tabt omsætning. 

Indberetninger for de tre kompensationsordninger afdækker følgende perioder:

  • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022
  • Lønkompensation i en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022
  • Kompensation for tabt omsætning i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022.

Hvis ændringen af fristen for indberetning eller øvrige forhold omkring kompensationsordninger giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 

Kontakt