25. september 2019: Den nye ferielov opfølgning eftermiddagsmøde, København

Den nye ferielov træder i kraft d. 1. september 2020, og med overgangsperiode startende i 2019 vil den nye ferielov medføre flere ændringer til jeres regnskabs- og HR-afdeling. Deltagelse er gratis.

Vi har tidligere overordnet orienteret om den nye ferielov, som har virkning fra 1. september 2019, og nu er tiden kommet til et opfølgningsmøde.

Den nye ferielov giver en række administrative og regnskabsmæssige udfordringer, og vi vil på dette møde give vores bud på, hvordan disse kan håndteres samt præsentere den nye vejledning og give konkrete regneeksempler.

Der er bl.a. indført et nyt ferieår, som betyder, at der fra 1. september 2020 indføres begrebet ”samtidighedsferie”, hvilket er samtidighed mellem optjening og afholdelse af ferie.

Den ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 - 31. august 2020, indefryses i en særlig fond. Arbejdsgiverne har mulighed for at indbetale feriemidlerne til fonden – eller alternativt at beholde pengene og forpligtelsen i virksomheden mod en årlig indeksregulering indtil betalingstidspunktet.

Regnskabsmæssigt forsvinder den summariske metode til opgørelse af feriepengeforpligtelsen, hvilket betyder, at alle virksomheder og organisationer fremover skal have administrative rutiner, som kan håndtere opgørelse af feriepengeforpligtelsen efter den konkrete opgørelsesmetode. De fleste lønbureauer har oplyst, at de fremover vil kunne håndtere opgørelsen.

Formål: At klæde dig på til at håndtere de nye regler korrekt – både HR- og regnskabsmæssigt – og give dig indblik i, hvorfor det er vigtigt at være på forkant med de nye regler om ferieloven, som træder i kraft 1. september 2019.

Målgruppe: Ledere, mellemledere og andre ansatte, herunder HR-medarbejdere og medarbejdere i økonomiafdelingen, som beskæftiger sig med de ansattes afholdelse af ferie samt afregningen heraf.

Input til dagsordenen modtages naturligvis gerne.

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

 

DOWNLOAD MATERIALE

Download

Den nye ferielov - Ri materiale fra møde med noter.pdfKontakt


Frist for tilmelding til dette event er overskredet.

Kontakt os på mail [email protected] for eventuel sen tilmelding

Se kommende begivenheder her

Hent kalenderfil (virker til de fleste programmer)

Tilføj til Google Kalender

Se læringsmateriale
Kontakt