05-05-2022

 

Større befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse 2022

Benzin- og dieselpriserne er på kort tid steget betydeligt, og Skatterådet har derfor ekstraordinært besluttet at hæve satserne for kørselsfradraget og befordringsgodtgørelse. Det er kun tredje gang på 30 år, at satserne justeres ekstraordinært i løbet af året.

Fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads

Bemærk, at Skatterådet har besluttet, at satsen for befordringsfradraget vil ske med tilbagevirkende kraft og gælde for hele indkomståret 2022.

Kilometersatsen for fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads er i 2022 følgende:

  • 0 - 24 kilometer inklusive, intet fradrag
  • 25 - 120 kilometer inklusive, 2,16 kr. pr. kilometer
  • Over 120 kilometer, 1,08 kr. pr. kilometer.

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger. De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km.

Skattefri kørselsgodtgørelse

Fra og med den 1. maj 2022 er satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel i egen bil følgende, dvs., kun med fremadrettet virkning:

  • Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt 3,70 kr. pr. kilometer
  • Kørsel ud over 20.000 kilometer årligt 2,17 kr. pr. kilometer
  • For benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil
  • For benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul er satsen 0,57 kr. pr. kilometer.

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Reglerne er uændrede.

Satsen for erhvervsmæssig befordring på cykel, knallert, 45-knallert, scooter eller el-løbehjul stiger med 2 øre. Årsagen hertil er en stigning i det samlede forbrugerindeks til og med marts 2022. Godtgørelsen for brug af disse transportformer vil derfor udgøre 0,57 kr. pr. km., gældende fra 1. maj 2022.

Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om skat, forskudsopgørelse og årsopgørelse m.v., er du velkommen til at kontakte os.  


Kontakt