20-01-2023

 

Husk justering af grundlag for beskatning af fri firmabil og fri telefon

Er du arbejdsgiver, skal du være særligt opmærksom på at få justeret procent- og beløbssatserne med virkning fra den. 1. januar 2023. 


Fri bil/firmabil

Som led i den politiske aftale om flere grønne biler på vejene tilbage fra 2020, bliver procentsatserne for beregning af fri bil årligt ændret med virkning fra pr. 1. januar hvert år. Satserne bliver også justeret i 2024 og 2025.

Derfor skal arbejdsgiverne allerede her fra januar 2023 være opmærksomme på at få ændret procentsatserne, således beskatningsgrundlaget og skattetrækket sker korrekt:

 

Skematisk overblik 2022 2023
Bilens værdi op til 300.000 kr. medregnes med 24% 23,5%
Bilens værdi over 300.000 kr. medregnes med 21% 21,5%
Miljøtillægget/ejerafgiften medregnes med 350% 450%

 

Foruden justeringerne af procenterne overfor, skal arbejdsgiverne også være opmærksomme på, at vægtafgiften og de grønne ejerafgifter tillige har fået et hak opad pr. 1. januar 2023 – og som også skal påvirke beregningen af fri bil fra 1. januar 2023. Husk herudover, at afgiften skal medregnes i beregningen med 450%. 

Er du i tvivl om satserne for vægtafgifterne og de grønne ejerafgifter m.v. for 2022 og 2023, kan disse findes her: www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/vaegtafgiftsloven/

Justeringerne af satserne ovenfor skal motivere flere til at vælge mere grønne firmabiler. Samlet set – i kroner og ører – vil justeringer i beregningsreglerne få relativt begrænset effekt på medarbejdernes skattebetaling.

Fri telefon

Satsen for værdien af fri telefon er blevet justeret med virkning fra 1. januar 2023.  
 
Derfor skal arbejdsgiverne allerede her fra januar 2023 være opmærksomme på at få ændret beløbssatserne således:

 

Skematisk overblik 2022 2023
Værdien af fri telefon, årligt 3.000 kr. 3.100 kr.
Beskatning pr. måned 250 kr.  258,33 kr.

 

Du skal som medarbejder betale skat af værdien på 3.100 kr. årligt i 2023 (3.000 kr. i 2022), hvis din arbejdsgiver betaler for din telefon, og du må bruge den privat. Det samme gælder, hvis din arbejdsgiver betaler for din internetforbindelse, og du ikke har adgang til netværket på arbejdspladsen. Har du begge dele, skal du stadig betale skat af samlet 3.100 kr. i 2023 (3.000 kr. i 2022).

Arbejdsgiver trækker A-skat og AM-bidrag af de 3.100 kr. i 2023 ud af din løn. Du skal ikke selv oplyse noget til Skattestyrelsen.


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om skat, moms og afgifter m.v. i forbindelse med biler og varebiler, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt