08-06-2023

 

Fra den 1. juli 2023 skal der betales renter på efterangivelser af moms og afgifter

Folketinget har nu vedtaget, at der skal betales renter i forbindelse med efterangivelse af moms og afgifter med virkning fra den 1. juli 2023.  

Betaling af renter til Skattestyrelsen er kun aktuelt, når efterangivelsen af moms og afgifter medfører en efterbetaling til Skattestyrelsen. En efterangivelse, der udløser en tilbagebetaling af moms og afgifter, forrentes desværre ikke til fordel for virksomhederne m.fl.

Nugældende regler – rentefri efterbetaling

Som reglerne er nu, kan virksomheder m.fl. efterangive moms og afgifter uden rentetillæg, såfremt virksomheden m.fl. har angivet et for lavt moms- eller afgiftstilsvar. Reglerne er fortsat gældende frem til udgangen af juni 2023.   

Hvorvidt forhøjelse af moms- og afgiftstilsvaret har skyldtes en korrektion af den delvise fradragsret, øget salgsmoms, nedsat købsmoms eller en kombination af disse, er uden betydning. 

For så vidt angår årsagen til efterbetaling af punktafgifter, vil dette typisk være begrundet i en for lav angivelse af afgiftsbeløbet.     

Dermed har virksomhederne m.fl. efter de nugældende regler indirekte haft mulighed for at opnå en rentefri kreditmulighed ved at efterbetale moms og afgifter.  

Kommende regler – rentebetaling

Med virkning fra den 1. juli 2023 er det ikke længere muligt at indberette en efterangivelse af moms eller afgifter uden rentetillæg, såfremt efterangivelsen medfører en efterbetaling til Skattestyrelsen.  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at de kommende regler både gælder fremtidige moms- og afgiftsperioder efter den 1. juli 2023, men tillige omfatter efterangivelser af moms og afgifter af moms- og afgiftsperioder, der ligger forud for den 1. juli 2023, når efterangivelsen er foretaget efter denne dato. 

Renten beregnes med basisrenten, tillagt 0,7 pct. pr. måned. Med den nuværende basisrente på 0 pct. vil rentesatsen på nuværende tidspunkt udgøre ca. 8,4% p.a., hvilket er relativt højt. Renten er desværre heller ikke fradragsberettiget ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, hvilket gør rentebetalingen endnu dyrere. 

Renten beregnes af efterbetalingen af moms- og afgiftsbeløbet fra det tidspunkt, hvor beløbet skulle have været angivet og betalt, og frem til den dato, hvor efterbetalingen rent faktisk foretages.

Med de nye regler er det Skatteministeriets opfattelse, at der nu i højere grad foreligger et incitament til at få afregnet den korrekte moms i den korrekte periode, og til tiden.

Efterangivelse af moms og afgifter skal altid foretages for den periode, som korrektionen vedrører. 


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om angivelse og afregning af moms og afgifter, eller har du andre skatte-, moms- og afgiftsmæssige spørgsmål m.v., er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt