12-12-2023

 

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2024 er offentliggjort

Skattestyrelsen har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag, gældende fra 1. januar 2024.

Som det ses, får satserne et lille nøk opad i 2024. Det gælder både befordringsfradraget og den skattefri kørselsgodtgørelse, hvilket begrundes med det seneste års stigende brændstofs- og energipriser.

 

 

2023 
(kr./km.)

2024 
(kr./km.)

Skattefri kørselsgodtgørelse    
Kørsel til og med 20.000 km 3,73 3,79
Kørsel over 20.000 km 2,19 2,23
Kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert eller el-løbehjul 0,61 0,62
Befordringsfradrag    
0-24 km 0 0
25-120 km 2,19 2,23
Over 120 km 1,10 1,12

Satserne vil blive indarbejdet i vores skattepjecer for 2024.

Bemærk, at arbejdsgiveres udbetaling af kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel kan ske skattefrit op til de anførte satser. Der er således intet til hinder for, at der udbetales en lavere godtgørelse.

Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag m.v., er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt