F-NET netværksmøde 11. maj 2022

Indhold 

 • Den nye bogføringslov - status
 • Skatteopgørelser 2021 og 2022
 • Hensættelser – uddelinger almene formål
 • Splitmoms – generelt
 • Kantinemoms – SKM2022.184.LSR
 • Udkast til Styresignal
 • Ladestandere til el-biler på arbejdspladsen

 

Ny bogføringslov

Væsentlige ændringer - generelt

 • Alle skal følge den nye bogføringslov
 • Øget digitalisering
 • Øget kontrol
 • Store bøder (op til 1,5 mio.kr.)
 • Kun mindre undtagelse af personlige erhvervsdrivende < 300 t.kr. omsætning
 • Trinvis indfasning
 • Endnu ikke vedtaget – forventes vedtaget maj/juni 2022 – første ikrafttrædelsestidspunkt 1. juli 2022

 

Væsentlige ændringer - specifikke

Bogføringsmateriale vil fremover også omfatte:

 • Noter i årsrapporten
 • Oplysninger i ledelsesberetningen

Krav om opbevaring på et bestemt geografisk sted bortfalder – gælder både fysisk og digitalt.

 

Væsentlige ændringer – formalia

Alle bogføringspligtige skal udarbejde beskrivelse af:

 • Procedurer til sikring af, at transaktioner løbende registreres
 • Procedurer til sikring af, at regnskabsmateriale opbevares betryggende
 • Hvilke medarbejdere, der er ansvarlige for ovenstående

 

Væsentlige ændringer - afstemninger

Nye krav til afstemninger for:

 • Skatter
 • Moms
 • Afgifter
 • Års- og delårsrapporter

Skal foreligge senest på dagen for udløb af fristen for de lovpligtige indberetning/angivelser

 

Væsentlige ændringer - digitalisering

Nye krav om:

 • Digitale registreringer
 • Digitalt opbevaring af bogføringsgrundlag
 • Løbende digitale sikkerhedskopier og betryggende opbevaring
 • Hvis bogføringsdata er i virksomheden, skal backup være uden for virksomheden

 

Væsentlige ændringer – bogføringssystemer

 • Ny bekendtgørelse
 • Egne systemer skal også leve op til kravene
 • Krav til digital understøttelse
 • Kontering i overensstemmelse med offentlig kontoplan!
 • Bogføringssystemer skal godkendes af Erhvervsstyrelsen
 • Udbydere af bogføringssystemer har pligt til at sikre overholdelse

 

Skatteopgørelser 2021 og 2022

Frister: 2021 – 1. juli 2022 (ingen udsættelse i år)
Konsolideringsfradrag:

 • 2021 – 2,3%
 • 2022 – 1,2%

Udbytteskat - Husk at oplyse det korrekte ud fra tilbageholdt udbytteskatteprocent – se evt. i skattemappen

 

Hensættelser – uddelinger almene formål

Bruges til skatteoptimering
Ikke krav om hensættelse til konkrete formål

 • Er der uddelt til f.eks. Ukraine i 2022 bør der måske hensættes ekstra i 2021
 • Husk – skal anvendes senest 5 år efter hensættelsesåret, ellers genbeskatning i hensættelsesåret tillagt 25% af ikkeanvendt beløb + renter af restskat

 

Splitmoms - generelt

Splitmoms opstår, når en virksomhed, forening eller faglig organisation m.fl. har både momspligtig og momsfri omsætning

Der skal altid ske en allokering af direkte omkostninger til de enkelte aktiviteter først

 • Omkostning, der udelukkende vedr. de momspligtige aktiviteter = fuld fradrag
 • Omkostning, der udelukkende vedr. de momsfrie aktiviteter = ingen fradrag
 • Omkostning, der både vedr. den momsfri og momspligtig aktivitet = splitfradrag

Kontoplan / regneark som styringsredskab

 

Kantinemoms – SKM2022.184.LSR

Splitmoms

 • Forholdet mellem momsfri og momspligtig omsætning
 • Hvad er omsætning
 • Hvad er omsætningen vedr. kantinen?
  • Den reelle pris opkrævet hos personalet 

Udkast til Styresignal – Offentliggjort 5. april 2022 Tilskudsfinansierede virksomheder – ”momsfradragsret”

Splitmoms - generelle omkostninger momsfradrages efter en omsætningsfordeling

Skønsmæssigt momsfradrag

Konsekvenser / udfordringer i kikkerten

 • Kun relevant for selvstændige juridiske enheder, der har momspligtige aktiviteter.
 • Peger i mange situationer i retning af en reduceret mulighed for at fradrage moms 

 

Ladestandere til el-biler på arbejdspladsen

Erfaringer / overvejelser ! - Personalegode eller betaling
Eventuelle firmabiler?

 • Opladning på arbejdsplads
 • Opladning på hjemadresse

Moms / skat?
Elafgift / godtgørelsesmulighed

 

Læs mere om de felter, vi hjælper med

Kontakt