6. november 2019: A/B-NET netværksmøde, København

I A/B-NET - Netværk for andelsboligforeninger - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs-, økonomi- og skatteområdet. Deltagelse i netværket er gratis.

Netværksmøde onsdag d. 6. november 2019

I A/B-NET - Netværk for andelsboligforeninger - drøftes de udfordringer, branchen står over for samt nyeste trends og udviklinger inden for regnskabs-, økonomi- og skatteområdet. Deltagelse i netværket er gratis.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til netværksmøde med denne dagsorden:

  • Præsentation af tankerne bag A/B-NET
  • Seneste lovændringer på andelsboligområdet med fokus på eksisterende foreninger
  • Valuarvurderinger – nye regler for værdiansættelse – Hvad er bestyrelsen, administrator og revisors rolle i tilknytning hertil?
  • Håndtering af større byggeprojekter
  • Ny vejledning om prisfastsættelse af andele ved salg
  • Spørgsmål, debat og afrunding

​​Andelsboligforeningernes økonomi er i fokus i kølvandet på bølgen af konkurser, rekonstruktioner og nødlidende foreninger. Målsætningen fra politisk side er mere robuste foreninger, der kan modstå de udfordringer, som opstår i perioder med lavkonjunktur, hvor faldende huspriser, stigende renter og dårligere privatøkonomi hos andelshaverne forringer foreningens økonomi.

Spørgsmålet er, om de politiske tiltag potentielt er for stramme, så det bliver for vanskeligt at skabe tilslutning til at stifte nye andelsboligforeninger og til at tiltrække nye andelshavere til eksisterende foreninger, simpelthen fordi de økonomiske krav til andelshaverne er blevet for store? Dette – og meget mere – vil vi debattere med jer, der har den praktiske erfaring i foreningerne.

Vi har altid et naturligt og professionelt fokus på foreningernes økonomi, herunder de risici, som foreningerne er udsat for, så vi mener det er væsentligt at have fokus på de områder, der betyder mest for foreningernes økonomiske udvikling.

Derfor indbyder vi hermed til dialogmøde om foreningernes økonomi med en dagsorden, der er koncentreret om de økonomiområder, der erfaringsmæssigt er de væsentligste for foreningerne, således at vi eventuelt kan tage problemstillingerne videre til relevante politiske aktører.

Tanken med debatmødet er at starte et nyt, uforpligtende A/B-netværk, som vi fremover vil kalde A/B-NET, hvor Ri faciliterer et gratis fælles forum for foreningerne. Her kan foreningerne frit debattere aktuelle problemstillinger med hinanden og os. Det er naturligvis op til de deltagende foreninger at sætte dagsordenen fremadrettet samt komme med input til de problemstillinger, der ønskes drøftet på netværksmøderne.
Relevante aktører fra andelsboligverdenen kan inddrages i møderne efter behov.

Målgruppe:
Foreningens bestyrelse samt andre interesserede andelshavere, der fx deltager i udvalgsarbejde i foreningen eller har særlig interesse og/eller indsigt i foreningens økonomi.

Du er meget velkommen til at byde ind med emner og input til dagsordenen til marketing- og kommunikationschef Mia Eton-McKinsey på mail [email protected]

Vi glæder os til at se jer alle.


Såfremt det har din interesse, er du velkommen til at læse vores artikelserie i Altinget om lovændringerne på andelsboligområdet.
Artikel 1: https://www.altinget.dk/sponsoreret/lovaendring-paa-andelsboligomraadet-har-store-konsekvenser-for-andelshaverne
Artikel 2: https://www.altinget.dk/sponsoreret/lovaendring-paa-andelsboligomraadet-har-store-konsekvenser-for-andelshaverneartikel-2
Artikel 3: https://www.altinget.dk/sponsoreret/lovaendring-paa-andelsboligomraadet-har-store-konsekvenser-for-andelshaverne-artikel-3


Vi starter mødet med sandwich - Vi hører gerne fra jer, hvis der er allergikere, vegetarer eller veganere blandt deltagerne . Der vil være vand, kaffe og te hele aftenen.

 


Kontakt


Frist for tilmelding til dette event er overskredet.

Kontakt os på mail [email protected] for eventuel sen tilmelding

Se kommende begivenheder her

Hent kalenderfil (virker til de fleste programmer)

Tilføj til Google Kalender

Se læringsmateriale
Kontakt