Specialiseret rådgivning til fonde og foreninger

Mange foreninger er for små til selv at have kompetencer inden for særlige typer skat og foreningsmoms, ejendomskøb, økonomisystemer og anskaffelse af digitale systemer. Derfor er det godt at vide, at du og din forening altid kan trække på et stort hold specialister og uafhængige rådgivere, der beskæftiger sig med fonde og foreninger.

Ri.dk arbejder med revision og andre ydelser særligt med fokus på fagforeninger, fonde, andelsforeninger, almene boligorganisationer, politiske partier, A-kasser m.m."

Mange foreninger og fonde gør det rigtig godt, men ofte kan I få inspiration til at skabe et endnu bedre økonomisk overblik og beslutningsgrundlag. I kan også få hjælp til at effektivisere driften eller have tættere kontakt med medlemmerne og udnytte jeres data bedre.
 

Kundeudtalelse:

"Ri er i øjenhøjde med sine kunder, og dermed også den optimale sparringspartner, når hverdagens regnskabsmæssige udfordringer skal adresseres."
Rasmus Ø. Møller, Økonomi- & It-Chef, Fagbevægelsens Hovedorganisation

Kompetencerne hos Ri inden for rådgivning af fonde og foreninger spænder vidt.
Vi tilbyder blandt andet rådgivning om:

  1. Skat og moms fx i forhold til ejendomserhvervelse
  2. Effektivisering og optimering af forretnings- og arbejdsgange
  3. Medlemsflow i foreningen
  4. Benchmark-analyser af konkurrenter mm.
  5. Data/digitalisering og dataforordninger

Du er altid velkommen til at kontakte os – uanset hvilket foreningsspørgsmål du har.

1. Skat og moms. Husk, at foreninger ikke er som alle andre!

Vores medlemsorganisationer vælger os, fordi vi er knivskarpe på de skatteforhold og momsregler, der gælder for fonde og foreninger. Og når det kommer til netop skat og moms, er der mange gråzoner. Derfor hjælper vi ikke kun med at opgøre skattepligtig indkomst. Vi rådgiver også om de vanskelige forhold vedrørende beskatning af personale- og medlemsgoder. I kan også få hjælp til at håndtere befordringsgodtgørelse, der kan være en udfordring for fx bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af diverse udvalg. Har I brug for et hurtigt råd, kan I altid ringe og få svar hos vores eksperter. I skal ikke omstilles – for vi arbejder primært med fonde og foreninger.

2. Effektivisering og optimering af forretnings- og arbejdsgange. Man kan næsten altid effektivisere

Vi hjælper med at sikre en effektiv og optimeret administration i jeres forening. Det gør vi ved at stille skarpt på jeres forretningsgange, og hjælpe med at revidere eller nytænke dem. På den måde sikrer vi, at processen fungerer optimalt hos jer. Derudover kan vi fx udvikle foreningens balanced scorecard. Det er en god måde at sikre sammenhæng mellem praksis og mål for fx medlemsudvikling, økonomi og interne processer. Vi rådgiver også om omstruktureringer og fusioner. Derudover understøtter vi handlingsplaner, der er med til at sikre, at jeres forening både udvikler sig i den retning, jeres mål fastsætter, og forholder sig til, hvordan omverdenen forandrer sig.

3. Medlemsflow. Sådan følger I medlemmernes aktiviteter

Langt de fleste foreninger har kontingenter som deres største indtægt. Derfor er foreningens medlems- og kontingentsystem en central nerve. Alle de mange medlemsdata og kontaktpunkter til medlemmerne er vitale at følge tæt. Helst skal de følges 24/7 året rundt, så foreningen hurtigt kan reagere på nedgange og udbygge muligheder. For jo flere kontakter, des større loyalitet og dermed større indtægter. Derfor hjælper vi med at gennemgå og forbedre jeres data-setup, og vi rådgiver fx om indkøb af it-medlemssystemer.

4. Benchmark. Sammenlign din forening med andre – og bliv bedre

Mange foreninger skæver til de nærmeste sammenlignelige foreninger, fx når det kommer til at hverve medlemmer. Men hvor tit sammenligner I nøgletal med de bedste på jeres foreningsområde? Det kan være nyttigt, især i sparetider, hvorfor vi tilbyder vores kunder nøgletalsanalyser og benchmarks med de vigtigste danske foreninger. På den måde hjælper vi jer med at komme foran og blive bedre.

5. Data/digitalisering og dataforordning. Fremtiden er nu

Alle virksomheder er truet af disruption, hvis de ikke selv fornyr sig. For foreninger er det nærmest omvendt. Mange er velsignede med medlemsdata og digitale spor – I får bare ikke altid udnyttet og brugt dem i tilstrækkelig grad. Derfor hjælper vi jer med digitalisering og med at få styr på de mange medlemsdata. Vi udarbejder samtidig branchens skarpeste PIA-analyser i forhold til den nye EU-dataforordning – på den måde kan vi sikre, at I er fuldstændig ajour med lovgivningen, når den træder i kraft i 2018.

Ri har specialister inden for alle områder, som vi har brug for fra vores revisionsfirma.
- Økonomi- & It-Chef, Rasmus Østrup Møller, Fagbevægelsens Hovedorganisation
Joachim Bardrum Munch
Tlf: +45 3138 2135

Book et møde

Kom og få et uforpligtende møde med en af vores specialistrådgivere om jeres udfordringer.

Kontakt