12-04-2022

 

Håndværkerfradrag bortfalder – husk betaling senest den 1. maj 2022


Folketinget har som led i finansloven for 2022 valgt at ophæve ordningen for håndværkerfradrag ved udgangen af marts 2022.   

Ordningen har eksisteret siden 2011 og har gennem hele perioden været flittigt anvendt af danskerne. 

Håndværkerfradrag gives for arbejdsløn til visse håndværksydelser, der udføres i alle helårsboliger, som du selv bor i, samt fritidsboliger / sommerhuse. 

Ægtefæller og samlevende med fælles økonomi kan fratrække hver deres andel af fakturaen, selvom kun den ene har betalt hele regningen. 

Vigtigt for køber

Som køber af håndværksydelserne er det nu vigtigt at få modtaget fakturaen for det udførte arbejde udført inden udgangen af marts 2022, og få betalt regningen senest den 1. maj 2022. 

Har du endnu ikke modtaget fakturaen fra håndværkeren, så skal du få rykket hurtigst muligt, så betalingen kan gennemføres senest den 1. maj 2022. I modsat fald bortfalder adgangen til håndværkerfradraget. Husk, at betalingen skal gennemføres elektronisk. 

Det er kun udgiften til arbejdslønnen for de relevante ydelser, der kan fradrages. Er du i tvivl om, hvorvidt håndværksydelserne er omfattet af reglerne for håndværkerfradraget, kan du finde listen på Skattestyrelsens hjemmeside her: www.skat.dk/data.aspx?oid=2234759

Listen af ydelser, der giver adgang til håndværkerfradrag for 2022, er de samme, som gælder for 2021.

Håndværksydelser, udført og betalt i 2022, kan fradrages på årsopgørelsen for 2022. Ønsker du allerede nu at indregne værdien på forskudsopgørelsen for 2022, skal du indberette håndværkerfradraget i felt 460. Venter du med at foretage indberetningen til oplysningsskemaet i foråret 2023, skal håndværkerfradraget i stedet indberettes i rubrik 460.   

Det maksimale fradrag for håndværksydelser, udført i første kvartal af 2022, er på kr. 12.900. 

Reglerne for servicefradrag gælder fortsat

Det er kun muligheden for fradrag for visse håndværkerydelser, der nu er afskaffet. 

Der er således fortsat mulighed for at fradrage serviceydelser til fx vinduespudser, rengøringshjælp, havearbejde og børnepasning m.v. 

For 2022 kan du højst opnå et servicefradrag for kr. 6.400 – dog for kr. 12.800 for ægtefæller og for samlevere med fælles økonomi. Du kan se listen af serviceydelser her: www.skat.dk/data.aspx?oid=2349610

For serviceydelser er der ligeledes mulighed for at indberette værdien på forskudsopgørelsen for 2022 løbende, som kort beskrevet ovenfor. 


Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om skat, forskudsopgørelse og årsopgørelse m.v., er du velkommen til at kontakte os.  

Kontakt