F-NET 30. oktober 2019

Folktinget åbningstale 

 • Tilbagerulning af skattefritagelse for fri telefon
 • Tilbagerulning af lempelse af bo- og gaveafgiften
 • Fastholdelse af loft på aktiesparekonto
 • Beskatning ved overdragelse til erhvervsdrivende fonde

 

Moms ved køb af erhvervsejendomme 

 • Nye regler fra 1. januar 2010
 • Salg af fast ejendom = momsfrit – MEN momspligt vedrørende
  • Nye ejendomme og momsmæssige ”nye” ejendomme
  • Byggegrunde
 • Hvad med grunde med gamle bygninger (der skal nedrives/renoveres)
  • Afventer afgørelse fra domstol – EU-dom godkender KPC-model

 

Skattefrie godtgørelser tillidsfolk 

Rejsegodtgørelse:

Mulighed direkte nævnt i lovtekst 

 

Kørselsgodtgørelse: 

 • Mulighed ikke direkte nævnt
 • Skattestyrelsen var af den opfattelse at udbetaling kun kunne ske i forbindelse med ”løn”
 • Gammel ”Ri-praksis” var – ikke noget krav
  • Skattestyrelsen accepterer Ri-praksis

 

Regnskabsmæssig behandling af ny ferielov 

Hvilke forpligtelser er der pr. 31. december 2019:

 • Feriepengeforpligtelse opgjort pr. 31/8
  • Overgår til den konkrete metode
  • Består af almindelig lovpligtig ferie samt 6. eller 7. ferieuge
 • Beløb til indefrysning
  • Opgøres som 12,5% af den ferieberettiget løn
  • Modregner i afholdt ferie i beløbet?
 • Ferietillæg for perioden 1. januar – 31. august

 

 

Indefrosne feriemidler 

Hvad skal der ske med midlerne 

3 muligheder for betaling til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler

 1. Midlerne bliver i virksomheden. Forrentes årligt.
 2. Indbetaler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler
 3. Kombination – indbetaling for nogle medarbejdere, men ikke for alle. Der kan hvert år tages stilling hertil
Kontakt