20-11-2020

 

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2021 er offentliggjort

Skattestyrelsen har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag for 2021.

Som det ses, får vi et lidt lavere befordringsfradrag og en lidt lavere skattefri kørselsgodtgørelse, hvilket begrundes med et forventet fald i benzinpriser.

Som noget nyt bliver det også muligt for arbejdsgivere at betale skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på el-løbehjul. Kørsel på el-løbehjul sidestilles med kørsel på egen cykel, knallert eller 45-knallert.

 

Skattefri kørselsgodtgørelseSkattefri kørselsgodtgørelse 2021 2020
Kørsel til og med 20.000 km 3,44 kr./km 3,52 kr./km
Kørsel over 20.000 km 1,90 kr./km 1,96 kr./km
Kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert eller el-løbehjul 0,54 kr./km 0,53 kr./km
Befordringsfradrag    
0-24 km 0 kr./km 0 kr./km
25-120 km 1,90 kr./km 1,96 kr./km
Over 120 km 0,95 kr./km 0,98 kr./km

Fradragssatsen for transport over 120 km udgør 1,90 kr./km.

Satserne vil blive indarbejdet i vores pjecer for 2021, som forventes offentliggjort ultimo 2020.


Kontakt John for uddybning og rådgivning.

Kontakt