29-11-2022

 

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2023 er offentliggjort

Skattestyrelsen har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag, gældende fra 1. januar 2023.

Som det ses, får satserne et lille nøk opad i 2023. Det gælder både befordringsfradraget og den skattefri kørselsgodtgørelse, hvilket begrundes med det seneste års stigende brændstofs- og energipriser.

 

 

2022 
(kr./km.)

2023 
(kr./km.)

Skattefri kørselsgodtgørelse    
Kørsel til og med 20.000 km* 3,70 3,73
Kørsel over 20.000 km* 2,17 2,19
Kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert eller el-løbehjul 0,55 0,61
Befordringsfradrag    
0-24 km 0 0
25-120 km 2,16 2,19
Over 120 km 1,08 1,10

Satserne vil blive indarbejdet i vores skattepjecer for 2023.

*Satserne for 2022 er de opdaterede satser, der gjaldt fra og med 1. maj 2022 og frem til indkomstårets afslutning.

Satserne er indarbejdet i vores pjecer, som allerede er offentliggjort her for 2022.

Bemærk, at arbejdsgiveres udbetaling af kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel kan ske skattefrit op til de anførte satser. Der er således intet til hinder for, at der udbetales en lavere godtgørelse. 


Mere information

Har du afklarende spørgsmål eller behov for yderligere rådgivning om kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag m.v., er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt