06-03-2020


10 punkter du skal holde øje med på din årsopgørelse fra Skattestyrelsen

Ri giver 10 gode råd til, hvordan du sikrer dig, at din årsopgørelse er korrekt
 

Årsopgørelsen for 2020 er frigivet, og nogle finder det kompliceret at gennemgå årsopgørelsen fra Skattestyrelsen, men det behøver det ikke at være, og der kan ovenikøbet være penge at spare, hvis bare du bruger lidt tid og energi på at gå årsopgørelsen igennem.

Gennem et helt indkomstår kan der ske mange ændringer i dine personlige skatteforhold, fx hvis du bliver gift, skilt, flytter, får nyt job og lign.

Set enkeltvist kan fradragene virke små, men samlet set kan de have en stor indflydelse på bundlinjen. Det er derfor en god idé at sætte tid af til at tjekke, om alt er, som det skal være, og sikre sig, at de fradrag, man er berettiget til, er medregnet.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget (servicefradraget) for 2020 giver fradrag på op til kr. 6.200 pr. person i husstanden for serviceydelser i hjemmet, imens håndværksydelser giver adgang til fradrag på op til kr. 12.500 pr. person i husstanden. Der er kun mulighed for fradrag i forhold til arbejdslønnen, og arbejdet skal stå på Skattestyrelsens liste over godkendte ydelser.

Som serviceydelser kan bl.a. nævnes rengøring, børnepasning og almindeligt havearbejde. Når Skattestyrelsen taler om håndværksydelser, menes der ”grønne” ydelser, såsom isolering, forbedring og installation af ventilations- og energiforsyningssystemer eller tilslutning af bredbånd mv.

For helårsboliger er det et krav, at du bor i boligen, mens arbejdet blev udført. For fritidsboliger kan fradraget kun anvendes af ejeren og dennes ægtefælle.

Du kan få fradrag i 2020 for arbejde, der er udført i 2020 og betalt senest den 28. februar 2021. Husk at gemme din dokumentation for betaling af arbejdet.

Børne- og underholdsbidrag

Betaler du børnebidrag, har du ret til fradrag herfor, indtil dit barn fylder 18 år, hvis du er blevet separeret, skilt eller samlivet er ophævet. Du har også ret til fradrag for børnebidrag til børn, du har fået uden for ægteskab – dog under forudsætning af, at barnet ikke bor hos dig. Fradraget udgør kr. 1.944 om måneden i 2020.

Har I fælles forældremyndighed, og bor barnet hos jer på skift, er barnets bopæl dér, hvor det har folkeregisteradresse.

Hvis du betaler ægtefællebidrag (underholdsbidrag), har du også ret til fradrag. Omvendt bliver du beskattet, hvis du modtager ægtefællebidrag.

Hvis du betaler gennem kommunen, indberettes dine indbetalinger automatisk til Skattestyrelsen, ellers skal du selv indberette de betalte beløb.

Befordringsfradrag

Du har ret til befordringsfradrag, hvis afstanden fra din bopæl til din arbejdsplads er mere end 12 km, og dette uanset om du cykler, kører i bil eller tager bussen eller toget til og fra arbejdet.

Som noget nyt for 2020 fremgår befordringsfradraget ikke automatisk af din årsopgørelse.

Du skal selv angive befordringsfradraget på din årsopgørelse og du kan med fordel anvende Skattestyrelsens egen beregningsmodel. Husk dog at tjekke, at det er de korrekte adresser du angiver.

Bor du i en udkantskommune, har du ret til forhøjet befordringsfradrag, som Skattestyrelsen automatisk beregner.

Dækker din arbejdsgiver din transport til/fra arbejde – ved f.eks. at betale pendlerkort eller du har fri bil – skal du sikre dig, at der ikke fremgår et befordringsfradrag på din årsopgørelse, da fradraget så skal beskattes som personlig indkomst.

Hvis du har været hjemsendt og eller arbejdet hjemmefra som konsekvens af COVID-19, skal du være opmærksom på, at det kun er de dage du har rejst til/fra din arbejdsplads, der kan opnås befordringsfradrag for.

Rejsefradrag

Hvis du arbejdsmæssigt er på rejse i mere end 24 timer med overnatning, har du ret til fradrag for dine omkostninger. Fradraget kan enten gives som et fradrag for faktisk dokumenterede omkostninger eller som en godtgørelse efter en standardsats på kr. 223 pr nat til logi og kr. 521 pr. døgn til fortæring m.v.

Dækker din arbejdsgiver allerede dine rejseomkostninger, har du fortsat ret til fradrag for omkostninger til småfornødenheder. Fradragssatsen for 2020 til småfornødenheder er kr. 130,25 pr. døgn.

Fradraget for 2020 kan maksimalt udgøre kr. 28.600.

Fradrag for velgørenhed

Giver du gaver til velgørende foreninger eller organisationer, der er godkendt af Skattestyrelsen, har du ret til fradrag herfor. Fradraget for 2020 kan maksimalt udgøre kr. 16.600.

For at få fradraget, er det et krav, at foreningen forinden har indberettet beløbet til Skattestyrelsen. Hvis du ved gaven/donationen har givet foreningen dit CPR-nummer, skulle dette meget gerne ske automatisk. Vi anbefaler dog altid, at du tjekker din årsopgørelse.

Ejendomsværdiskat

Ejendomsværdiskatten vil som hovedregel altid fremgå automatisk på din årsopgørelse. Er du flyttet i løbet af året, eller ejer du mere end en bolig, anbefaler vi alligevel, at du tjekker din årsopgørelse og sikrer dig, at du kun betaler ejendomsværdiskat af den bolig du bor i, og for den periode du bor eller har boet i den.

Ved husskifte skal du ikke betale ejendomsværdiskat for begge boliger i samme tidsrum.

Udlejning og selvstændig virksomhed

Udlejer du din bolig eller driver du selvstændig virksomhed, skal du selv oplyse om et evt. skattemæssigt overskud eller underskud ved aktiviteten.

Har du i årets løb genereret et skattemæssigt overskud, vil det betyde, at du skal beskattes heraf. Har du i stedet haft underskud, vil du kunne fradrage underskuddet i din personlige indkomst. Dette gælder kun, hvis der er tale om reel virksomhed – og ikke kun en hobbyvirksomhed.

Der er mulighed for – ved værelsesudlejning og sommerhusudlejning – at anvende standardiserede opgørelsesmetoder. Mulighederne er nærmere beskrevet på Skattestyrelsens hjemmeside.

Løn, pension og renter

Løn, pension og renter er som oftest fortrykt på årsopgørelsen. Dermed ikke sagt, at du ikke med fordel kan gennemgå indtastningerne og sikre dig, at oplysningerne er korrekte.

Vær opmærksom på, at i 2020 udgjorde maksimumfradraget for indskud på ratepension/-opsparing kr. 57.200. Overskrider du fradragsgrænsen, kan du med fordel kontakte din pensionsrådgiver.

Husk også altid at selvangive renter af privat gæld, da disse ikke automatisk indberettes til Skattestyrelsen.

Køb og salg af værdipapirer

Bankerne vil som udgangspunkt indberette oplysninger vedrørende køb og salg af danske værdipapirer. Handler du med værdipapirer, er det altid en god idé at tjekke anskaffelsessummerne, da der kan være fejl i disse. Husk altid at tjekke om udenlandske aktiers købspris er indberettet i Skattestyrelsens system. Det kan få stor betydning for fradraget ved et eventuelt senere tab.

Udenlandsk aktivitet

Det er dit eget ansvar at oplyse Skattestyrelsen om eventuelle udenlandske bankkonti og investeringer, herunder ejendomme.

Du skal udarbejde en ”erklæring K”, når du har en udenlandsk bankkonto. Har du udenlandske investeringer, skal du udarbejde en ”erklæring V.” Skattestyrelsen skal oplyses om evt. udenlandske bankkonti og investeringer, da disse er en del af din selvangivelsespligt.

Skattestyrelsen modtager ikke oplysninger, når du køber en udenlandsk ejendom. Dette skal du selv oplyse om. Det kan gøres via TastSelv, hvor du under ”oftest tilføjede felter” og ”købt ejendom” skal klikke på købt udenlandsk ejendom og derefter angive – som et minimum – alle stjernemarkerede oplysninger.

 

Vi håber, at du med disse enkle råd føler dig bedre klædt på til at overskue din årsopgørelse.


Kontakt John for uddybning og rådgivning.