11-01-2022

 

Satser for befordringsfradraget og kørselsgodtgørelsen for 2022 er offentliggjort

Skattestyrelsen har offentliggjort satserne for hhv. kørselsgodtgørelse og befordringsfradrag for 2022.

Som det ses, får satserne et lille hak opad, både hvad angår befordringsfradrag og skattefri kørselsgodtgørelse, hvilket begrundes i de øgede benzin- og dieselpriser.

Som noget nyt bliver det også muligt for arbejdsgivere at udbetale skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig kørsel på el-løbehjul. Kørsel på el-løbehjul sidestilles med kørsel på egen cykel, knallert eller 45-knallert.

 

Skattefri kørselsgodtgørelseSkattefri kørselsgodtgørelse* 2022 2021
Kørsel til og med 20.000 km 3,51 kr./km 3,44 kr./km
Kørsel over 20.000 km 1,98 kr./km 1,90 kr./km
Kørsel ved benyttelse af egen cykel, knallert, 45-knallert eller el-løbehjul 0,55 kr./km 0,54 kr./km
Befordringsfradrag    
0-24 km 0 kr./km 0 kr./km
25-120 km 1,98 kr./km 1,90 kr./km
Over 120 km 0,99 kr./km 0,95 kr./km

 

Fradragssatsen for transport i visse yderkommuner udover 120 km udgør 1,98 kr./km.

*Der er tale om maksimale satser for udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Det er således muligt for parterne at aftale en lavere kørselssats. 

Satserne er indarbejdet i vores pjecer, som allerede er offentliggjort her for 2022.
 


Kontakt os for uddybning og rådgivning.