17-11-2016

 

Andelskroneværdi i andelsboligforeninger

Vestre Landsret har den 14. december 2011 afsagt en dom vedr. indarbejdelse af værdiændringer i opgørelsen af den maksimale andelskroneværdi mellem to generalforsamlinger.

En køber af en andelsbolig fik medhold i, at sælger skulle tilbagebetale differencen mellem den aftalte salgssum og den maksimale andelskroneværdi, opgjort på handelstidspunktet i alt kr. 352.094. Herudover blev sælger også pålagt at betale sagsomkostninger til køber i alt kr. 53.823. Begge beløb tillægges renter.

Andelsboligen var solgt med udgangspunkt i andelskroneværdien jf. det seneste årsregnskab, som var godkendt på den ordinære generalforsamling.

Købsaftalen var dateret den 9. marts 2010 med overtagelse den 1. juni 2010. Den 25. januar 2010 var ejendommen vurderet af en valuar til en værdi, der var ca. kr. 2 mio. under vurderingen ved den seneste beregning af andelskroneværdien. Herudover havde foreningen prioritetsgæld med en renteswapaftale med negativ værdi på ca. kr. 1 mio.

Vestre Landsret fastslog, at den maksimale pris skal opgøres på handelstidspunktet, og da der forelå en ny vurdering, før købsaftalen blev indgået, var det denne, der skulle benyttes.

Herudover blev det afgjort, at værdien af renteswapaftalen også skulle indregnes på handelstidspunktet.

Det er første gang, der afsiges en dom, hvor det fastslås, at værdien af renteswapaftaler skal indregnes i den maksimale andelskroneværdi ved handler foretaget mellem to generalforsamlinger.

Kontakt