21-8-2018

 

Lovændring på andelsboligområdet har store konsekvenser for andelshaverne

Folketinget har vedtaget en række ændringer til andelsboligforeningsloven m.v. på baggrund af ”de 16 bud” https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/7e19e386-374f-466a-8969-c8adbdb8de52/171206%20Lovforslag.pdf, der blev resultatet af Erhvervsministeriets arbejdsgruppes anbefalinger.

Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2018 og har til hensigt at skabe mere robuste andelsboligforeninger.
Ri har valgt i en artikelserie på i alt 3 artikler på Altinget.dk  at adressere den nye lovgivning og afledte potentielle konsekvenser for vores kunder og deres medlemmer samt andelsmarkedet generelt.


Læs artikel 1 i Altinget her.

Læs artikel 2 i Altinget her

Læs artikel 3 i Altinget her.

 

Kontakt