20-1-2017

 

Skattefrie godtgørelser til ulønnede bestyrelsesmedlemmer i almene boligorganisationer

I vores egenskab af revisor for almene boligorganisationer får vi tit spørgsmål om, hvad medlemmer af bestyrelsen af en boligorganisation - som typisk også er formand i en boligafdeling - kan modtage af skattefrie godtgørelser for administrative omkostninger (fx kontorartikler, porto og møder) og udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug, samt hvad formanden for boligafdelingen kan modtage i skattefrie godtgørelser for administrative omkostninger (fx kontorartikler, porto og møder) og udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug.

Læs mere her
Kontakt