9-8-2016

 

Nye krav til elregningen

I forbindelse med ændringer i elafgiftsloven, som trådte i kraft den 1. april 2016, ændres dokumentationskravene for elregningen, hvis momsregistrerede virksomheder ønsker kan få godtgjort elafgiften.

Det er fremover et krav, at den købende momsregistrerede virksomheds CVR-nr. eller SE-nr. fremgår af fakturaren fra el-leverandøren.

En faktura fra el-leverandøren skal indeholde nedenstående oplysninger, som dokumentation for virksomhedens elafgiftsgodtgørelse:

  • Udstedelsesdato
  • Sælgers navn, adresse og CVR-nr. eller SE-nr.
  • Købers navn, adresse og CVR-nr. eller SE-nr.
  • Leveringsted
  • Aftagenummer
  • Afgiftens størrelse pr. aftagenummer.

Reglerne for selve godtgørelsen, herunder satser, er uændrede.


Kontakt John, hvis du vil vide mere.

Kontakt